Organisert fotballaktivitet avlyses ut april - IL Heming permitterer

I tillegg til permitteringer går fotballavdelingen gjennom alle sider ved driften for å redusere kostnader der vi kan. Vi startet året med en sterk egenkapital og har en god buffer til å møte utfordringene vi nå står overfor. Mottatte innbetalinger av forskuddsbetalte treningsavgifter sesongen 2020 blir ført som gjeld til medlemmene i vår balanse. Ingen skal tape på at de har vært tidlig ute med betalingene sine i fotballavdelingen. Vi ser fram til å komme tilbake i normal drift - og vi kommer sterkt tilbake!

2020-03-12
SG
 • Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

  For Heming Fotball betyr dette:

  Vi avlyser all organisert aktivitet ut april. Klubbhus, garderober og hallene er stengt
  Påmeldingsfristen for fotballsesongen 2020 forlenges til 1. mai. Frister og refusjonsperioder.forlenges tilsvarende. Dette gjelder også akademiet og alle lagsaktiviteter.
  Årsmøte, trenerkurs og Kick Off Barnefotball utsattettes inntil videre.
  Når vi får mer informasjon fra NFF og myndighetene, vil Heming Fotball informere fortløpende på sine hjemmesider og via Facebook.

  På grunn av den dramatiske situasjonen idrettslaget er satt i på bakgrunn av Corona-krisen, må IL Heming dessverre gå til det skritt å permittere fast ansatte og faste timetrenere for å sikre økonomien i idrettslaget og trygge arbeidsplassene for fremtiden.

Helsedirektoratet forbød all organisert trening f.o.m. den 12. mars t. o. m. den 26. mars, og vi antar at dette blir forlenget. Hovedstyret i IL Heming har i møte 18. mars besluttet å gjennomføre permitteringer som vil redusere de månedlige lønnskostnadene med ca 50% fra og med 20. mars. Hovedstyret utelukker ikke ytterlige permitteringer hvis situasjonen med nedstengt drift blir langvarig.

Hovedstyret understreker i sitt vedtak at:

Vi er i en utfordrende økonomisk situasjon der vi må etterstrebe en dugnad der alle bidrar - foreldre, ansatte, sponsorer og også utøvere!
De permitterte må holdes skadesløse i den grad det er mulig. Dvs når driften er i gang kan f.eks de permitterte tjene inn igjen tapt inntekt.
Vi er i en veldig spesiell situasjon, men selv om det kan vare lenge så er det midlertidig.     Vi kommer tilbake til normalen!

 

·  

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL