Egentrening

Vedlagt finner dere et egentreningsprogram som dere kan gjennomføre. 

2020-03-15
andrenh

Vi ønsker å presisere at dette ikke er et program man MÅ gjennomføre, og man blir heller ikke kontrollert om man har gjennomført det. Dette er kun ment som inspirasjon for dere som er friske og raske og ønsker å holde dere fysisk aktive. Det er tross alt også viktig for folkehelsa at man holder seg aktiv.

Vi følger selvsagt de retningslinjer som er satt av myndighetene. Vi gjennomfører derfor dette alene og ikke sammen med andre spillere. Vi minner også om at Hemingbanen er stengt og at det ikke er mulig å gjennomføre dette på Heming. Skulle det komme nye retningslinjer så tilpasser vi oss deretter.

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL