Publisering av terminlister

Grunnet usikkerhet rundt når serien kan starte, utsettes publiseringen av terminlister. Dette da en del avdelinger og terminlister vil måtte gjøres om fra det opprinnelige. 

I tråd med Breddereglementet §8-1(1) vil kretsen kunngjøre spilleplan senest 2 uker før seriestart for sesongen for de divisjoner den administrerer i seniorklassene, samt i aldersbestemte klasser.

2020-03-19
sveing
einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL