Positiv oppdatering fra NIF

I formiddag, onsdag 1. april, informerte NIF om at det nå igjen er åpnet for organisert trening, riktignok innenfor relativt strenge rammer og retningslinjer. 

2020-04-01
andrenh

De ulike særforbundene (Norges Fotballforbund, NFF for vår del), skal i løpet av de neste dagene tydeliggjøre retningslinjene for de ulike sportene. Vi i Heming er glade for at anlegget vårt igjen er åpent, men samtidig er vi opptatt av at  vi ikke iverksetter aktivitet som vi ikke klarer å holde kontroll på innenfor alle retningslinjer, og således bidrar til smittespredning. Inntil vi får ytterligere retningslinjer fra NFF vil vi derfor presisere at Hemingbanen er åpen for aktivitet, så lenge alle forholder seg til helsemyndighetenes retningslinjer:

  • Maks 5 personer i en gruppe.
  • Minimum 2 meter mellom alle til enhver tid.

Dette betyr blant annet at det ikke vil være ok å spille kamper eller gjennomføre annen trening som gjør at man kommer tett på hverandre. Vi vil også understreke viktigheten av foreldre tar sitt ansvar for at disse reglene blir fulgt. Derfor oppfordrer vi foreldre til å bli med og sørge for at all aktivitet gjennomføres innenfor regler og retningslinjer. Vi følger situasjonen løpende, og så snart vi har tydeligere retningslinjer fra NFF og kretsen (vi regner med i løpet av et par dager) vil vi komme tilbake til dere med informasjon om hva dette vil si for tilbudet den kommende tiden.

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL