Treningstider og annen info om oppstart

Her finner du link til treningstider

2020-04-15
andrenh

Hei.

I morgen, torsdag, setter vi i gang med organisert aktivitet for ungdomsspillere (født i 2007 og eldre) i Heming. Fra og med førstkommende mandag vil vi være i gang med organisert også for barn fra 2011-2008. Her følger link til treningstider, info om Spond og info til alle foreldre som kan bidra til å styre aktivitet den kommende tiden.

Treningstider:

Se link:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FNyJZYVcSyOGSPSAMX5Jxe07bHQCIBslu7Rao0xYgo/edit?usp=sharing

 

Spond:

I dagene som kommer får dere alle en invitasjon til Spond på mail. Vi ønsker å benytte Spond som kommunikasjonskanal fremover og det er også der dere får anledning til å melde dere på treninger. For å delta på treninger fremover må du stå som "deltar" i spond. Der har vi begrensninger på antall som sikrer at vi ikke blir for mange på banene.

2012-2015:

Lagledere og personer som har fått tilgang til google docs kan nå gå inn å booke tider. Dette gjelder f.o.m i morgen. Husk at dere ikke kan være flere enn det som står i dokumentet pr bane og at dere må være minst 1 forelder pr to barn som passer på at alle følger reglene.

Info foreldretrenere og andre ressurspersoner: 

Hei. Vi kommer til å ha et stort fokus på å få gjennomført treninger på en trygg måte innenfor reglene om smittevern. Derfor er det viktig for oss å ha med flere foreldre enn vanlig, slik at vi har voksne som passer på at alt går riktig for seg. Dette er et skriv til dere som skal bidra på feltet, med inngående informasjon om hvordan vi skal løse de praktiske utfordringene vi møter. Dersom ikke foreldregruppen klarer å stille opp med det antallet vi krever kan vi ikke gjennomføre treningen. 

Hvem ønsker vi at skal bidra?

Det er viktig å presisere at alle foreldre er ressurspersoner og at vi ikke krever at dere har noe fotballkunnskap for å bidra. Den viktigste jobben dere gjør er å passe på at de reglene vi sammen har blir fulgt. Dersom vi opplever at vi ikke trenger så mange foreldre som vi tror vil vi lempe på disse kravene etter hvert. I starten vil vi være sikre på at vi har nok.

Dersom du har muligheten til bidra ber vi deg ta kontakt med hovedtrener så fort som mulig:

Årskull

Antall foreldre pr økt

Dager

Hovedtrener

Mailadresse hovedtrener

G2011

21

man, fre

John M.

johnmarkus27@gmail.com

G2010

21

man, tor

Fredrik

fredrik.klund@heming.no

G2009

13

man, tor

Victor

vmhalnes@hotmail.com

G2008

13

ons, tor

Ryan

RyanAshwood_7@hotmail.com

G2007

8

tir, ons, fre

Andre

estromme@icloud.com

G2006

8

tir, ons, fre

Fredrik

fredrik.klund@heming.no

G2005

2

tir, ons, lør

Victor

vmhalnes@hotmail.com

G2004

4

man, ons, lør

Ryan

RyanAshwood_7@hotmail.com

G2003

2

ons, lør

Victor

vmhalnes@hotmail.com

Jr-2

3

ons

Victor

vmhalnes@hotmail.com

Jr-1

3

man, ons, lør

Ryan

RyanAshwood_7@hotmail.com

Sr-A

0

man, ons

Erik

erik@heming.no

 

 

 

 

 

Årskull

Antall foreldre pr økt

Dager

Hovedtrener

Mailadresse hovedtrener

J2011

8

man, fre

André

andre@heming.no

J2010

8

man, tor

André

andre@heming.no

J2009

8

man, fre

André

andre@heming.no

J2008

8

man, tir

André

andre@heming.no

J2007/06

4

man, tir, tor

John M

johnmarkus27@gmail.com

J2005

4

tir, ons, tor

Ryan

RyanAshwood_7@hotmail.com

J2004

3

tir, lør

Frank

frank@heming.no

Sr-D

2

tir, ons, tor

John M

johnmarkus27@gmail.com

K35

0

tir, tor

John M

johnmarkus27@gmail.com

 

Organisering av treningen:

Kg 11 og Kg 9 kommer til å deles i 4 deler. På hver del har vi 2 grupper av 4 spillere som gjennomfører aktivitet med godt mellomrom. Hver del er en stasjon hvor spillerne jobber med enten ballmestring, avslutninger, fysisk trening eller pasninger. Hver gruppe har en voksenperson som følger opp at regler om avstand blir fulgt. Det er ikke viktig at denne voksne er fotballkyndig, men det er viktig at han/hun vet hvilke regler alle skal følge.

Hver gruppe er på en stasjon i ca 10 minutter før de følges videre til neste stasjon. De møter opp på angitte kjegler på hver stasjon slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre. Disse kjeglene er plassert av de ansatte trenerne før øktene starter. Når alle gruppene har vært på hver stasjon og vi har holdt på i 60 minutter hjelper trenere og foreldre barna til å komme seg fort av banen, slik at vi kan ta imot neste gruppe.

Før trening:

Alle spillere skal melde seg på hver enkelt trening via Spond. På denne måten vet vi at det aldri er for mange på banene og at vi har nok folk til å gjennomføre treningene på en trygg måte.

Før trening kommer dere til å få tilsendt en øktplan som viser hva vi skal gjøre på treningen. Dere skal ankomme Heming 10 minutter før treningen starter og gå til området dere har fått beskjed om. Den ansatte treneren gir kort og konkret informasjon om hvilke foreldre som står på hvilken stasjon.

Under trening:

Det er alltid 3 ansatte trener på anlegget, 2 på Kg 11 og 1 på Kg 9. Disse styrer det tiden og sørger for at foreldretrenerne har sitt område. Etter 10 minutter bytter gruppene plass, mens trenere og foreldre står på samme posisjon hele økta. Underveis er det viktig å tilse at aktiviteten gjennomføres innenfor regelverket.

Etter trening:

Etter trening hjelper trenere og foreldre barn og ungdom med å komme seg effektivt av banen slik at det blir plass til neste gruppe.

Regler:

Før trening:

 1. Spillere må IKKE møte opp på trening dersom de ikke føler seg i form, er forkjølet eller har andre former for symptomer.
 2. Oppmøte 5 minutter før trening. NB: Ikke tidligere!
 3. Ha med egen ball.
 4. Ha med drikkeflaske.
 5. Ha på Hemingklær.
 6. Hold avstand til andre spillere.
 7. Ingen samlinger før trening, gå rett til anvist område.
 8. Klubbhus og garderober er stengt.

Under trening:

 1. Ikke ta på utstyr.
 2. Minimum 2 meter avstand til enhver tid.
 3. Maks 5 i en gruppe.
 4. Ikke Heade ball.
 5. Ikke spytte.

Etter trening:

 1. Gå rett hjem.
 2. Ikke lov å bli på området for å spille mer, selv om det ser ut som om det er plass.
einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL