Info om treningsavgifter, Spond og erfaringer fra starten på fotballsesongen.

Vi har nå kommet godt i gang med fotballsesongen for mange grupper. Her følger viktig info om fortsettelsen.

2020-04-21
andrenh

Betaling av treningsavgifter

Over halvparten av treningsavgiftene var kommet inn før Korona stoppet aktiviteten. Sesongstarten ble ikke utsatt, men treningsopplegget er nå endret og tilpasset de nye smittevernreglene. Planene er klare for oppstart av kamper og normal treningshverdag f.o.m 15.juni, Dette avgjøres første uken i mai.

På bakgrunn av dette har styret valgt å opprettholde de vedtatte treningsavgiftene. Det vil bli gjort en ny evaluering av situasjonen i sommer når vi har et klarere bilde.

Ingen skal komme på trening uten å ha betalt treningsavgift for sommersesongen.

Spond:

Alle spillere og lagledere er nå lagt inn i Spond, som vil være vår kommunikasjonskanal. Spillere kalles inn til oppsatte treninger gjennom Spond. De som skal være med på trening må derfor trykke «deltar» senest dagen før trening så vi kan planlegge øktene. Klubben må vite hvem som deltar.

Kan man legge til ekstra e-post?

Det er enkelt å legge til ekstra e-poster.

Mobilapp: Trykk på profilen din, deretter e-post og «legg til e-post».

Data: Profil, deretter «legg til e-postadresse.»

 

Erfaringer sport:

+ Det nye treningsopplegget har fungert godt.

+ Vi har opplevd stort engasjement fra foreldre som har bidratt.

  • Det er en utfordring at spillere og foreldre samler seg i grupper før og etter økter. Det blir derfor viktig fremover at alle møter direkte på tildelt treningsfelt og at alle forlater området etter trening.
  • Spillere og foreldre skal IKKE møte opp mer enn 5 minutter før treninger begynner. Dette for å redusere antall personer på området mellom øktene.
  • Vi oppfordrer foreldre til å lese og sette seg inn i øktplaner på forhånd. De ligger vedlagt aktiviteten i Spond.
  • Husk at hverken spillere eller trenere skal ta på avdelingsutstyret. Dette er vanskelig å huske for barna.
  • Spillere trenger ikke hansker.
  • Mange har baller med lite luft. Kom med ferdig pumpet ball.

 

Akademiet:

Vi håper å kunne gjenåpne akademiet for vanlig drift, men det lar seg ikke gjøre for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer info om dette så fort vi vet mer.

 

Fotballskoler:

Vi planlegger for vanlige fotballskoler i sommer. Det kommer mer info om dette i mai.

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL