Ny info om behov for foreldre på treninger.

Vi har vært gjennom en tid hvor vi har satt store krav til foreldredeltakelse for å gjennomføre aktivitet for barn og ungdom. Vi er veldig fornøyd med det engasjementet foreldrene i Heming Fotball har vist. Med deres hjelp har vi klart å organisere aktivitet for godt over 500 barn og ungdom i snart 3 uker under vanskelige omstendigheter.

2020-05-06
andrenh

Info om bruk av foreldre:

Myndighetene har nå gitt oss muligheten til å samle større grupper og vi oppfatter det slik at det ikke er nødvendig med like mange foreldre på banen for å gjennomføre treninger. Følgende retningslinjer blir gjeldende f.o.m i morgen, onsdag 6. mai.

G/J2011-G/J2004:

1 forelder pr 8 spillere.

G/J 2015-G/J2012:

1 voksen pr 4 spillere.

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL