Stein Høgsve ansatt som konstituert sportslig leder i Heming Fotball.

I perioden fremover jobber styret med å finne en varig løsning. Endelig løsning skal være på plass senest 1. november 2020.

2020-06-15
andrenh

Stein har vært ansatt i Heming Fotball i 5 år og har i denne perioden blant annet hatt ansvar for barnefotball, akademiet og arrangement. I tillegg har Stein hatt treneransvar for en rekke lag og grupper. Stein har gjennom disse årene lært Heming å kjenne og har opparbeidet seg en verdifull kompetanse og erfaring. 

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL