Rekrutteringsdommerkurs for jenter

Er du fyllt 15 år og har lyst til å bli rekrutteringsdommer og kunne dømme 9-er og 11-er fotball i aldersbestemte klasser i seriespillet?

Klikk "Les mer" og meld deg på TEAMS-kurs i slutten av mai. Klubben dekker kurs og dommerdrakt.

 

2021-04-21
sveing

Tidligere i år inviterte NFF Oslo til eget rekrutteringsdommerkurs for jenter, og 22 jenter (herav 2 fra Heming) er nå klare til å ta på seg dommeroppdrag kommende sesong. Kretsen ønsker fortsatt å få med enda flere jenter, og setter derfor opp et nytt kurs 29.-30. mai.

Dommeren har en viktig rolle i fotballen, og vi ønsker med oss enda flere jenter i denne rollen i Oslofotballen. Å være dommer vil gi deg mange nye opplevelser, nye vennskap og nyttig ledelseserfaring som du kan ta med deg videre. Gjennom sesongen har NFF Oslo samlinger for dommere i hele Oslo med faglige diskusjoner og fokus på det sosiale. Miljøet i dommerfamilien er med på og gi mange gode opplevelser, i tillegg til god støtte dersom man opplever vanskelige og utfordrende situasjoner.

Praktisk informasjon

Lørdag 29. og søndag 30. mai arrangerer vi rekrutteringsdommerkurs for jenter. Av hensyn til smittevern har NFF Oslo besluttet å gjennomføre samlingen digitalt via Teams. Kurset vil foregå fra 10-13:30 begge dager, og du vil bli godt kjent med rollen som dommer, få innsikt i flere regler, samt bli kjent med flere kvinnelige dommere på ulike nivåer i fotballen. 

Kostnaden faktureres fotballavdelingen og refunderes i etterkant – dommerkurset er gratis for kvinnelige deltakere.

Om kurset

En rekrutteringsdommer dømmer primært 9-er og 11-er fotball i aldersbestemte klasser. En rekrutteringsdommer bør være fylt 15 år når en begynner med dømming. En dommer må være 16 år for å bli autorisert som kretsdommer.

Kurset er for deg som ønsker å dømme fotball i klassene ungdom og senior. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene, slik at disse kan benyttes til å dømme kamper i fotballkretsens regi.

Det stilles ikke krav til tidligere dommererfaring, men det er en fordel å ha gjennomført klubbdommerkurs i regi av klubb tidligere, eller har fotballfagligkompetanse enten som spiller eller trener.

Påmelding

Påmelding Rekrutteringsdommerkurs - Formstack

Kryss av for kurs 6.

Kursavgift:

Kostnaden faktureres klubben og refunderes i etterkant – dommerkurset er gratis for kvinnelige deltakere. Vi dekker også utstyr.

Heming-medlemmer velger  Alternativ 2: Kr.4.700,- per deltaker

Inkluderer:

  • Dommerskole med assistentdommerkurs
  • Rekrutteringsdommerkurs, Kursmateriell, Regelbøker, og dommermappe er inkludert
  • Vårkurs før sesongstart med faglige temaer
  • Høstsamling etter sesongen med evaluering
  • Dommerutstyr
    • Dommerutstyr inkluderer: 1 stk. sort dommerdrakt, 1 stk. shorts, et par strømper, 1 stk. dommerfløyte, 1 sett med gult og rødt kort, noteringskort, samt 1 sett assistentdommer flagg. (veiledende klubbpris ca. kr.1500,-)

 

Ved spørsmål ta kontakt med NFF Oslo:

Martin Hayes, KA Dommerutvikling. martin.hayes@fotball.no / 90076568

Linnea Vollstad, Dommerkonsulent. linnea.vollstad@fotball.no / 91376918

Cecilie Olsen, prosjektleder jenter. cecilie.olsen@fotball.no / 97091406

Svein Gundersen, Dommeransvarlig Heming fotball, fotball@heming.no / 97733770

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL