Årlig møte i fotballavdelingen

Dette er en innkalling til "Årlig møte" i fotballavdelingen, fredag 17. mars kl. 17:00. Påmelding snarest til julian@heming.no

da vi må vite antallet deltakere i forhold til valg av møterom.