Årlig møte i fotballavdelingen

Det årlige møtet er fredag 17. mars kl. 17:00. Påmelding snarest til Julian@heming.no da vi må vite antallet deltakere i forhold til valg av møterom.

 

2023-03-13
sveingu

Årlig møte i Hemings avdelinger er kun et informasjonsmøte. Alle valg og godkjenning av regnskaper, budsjett o.l. skje. r på Idrettslagets Årsmøte den 29. mars kl 1900 på klubbhuset. se www.heming.no for mer info.