Årlig møte i fotballavdelingen 2024

Det årlige møtet er fredag 8. mars 2024 kl. 17:00. Påmelding snarest til Julian@heming.no da vi må vite antallet deltakere i forhold til valg av møterom.

 

2024-02-28
EEF

Årlig møte i Hemings avdelinger er kun et informasjonsmøte. Alle valg og godkjenning av regnskaper, budsjett o.l. skjer på Idrettslagets Årsmøte den 20. mars kl 1900 på klubbhuset. se www.heming.no for mer info.

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL