Rekruttdommer kurs

Vi sjekker nå interessen for å sette opp et kurs for våre klubbdommere som vil ta steget videre mot Kretsdommer. Da må du ta Rekruttdommerkurset.

Les mer om kurset i teksten under. Kurset er gratis for Hemings medlemmer.

2023-07-20
sveingu

NORCORE #1 Oslo

Hei alle klubbdommere,

Rekrutteringsdommer Fotball

Dette er andre steget i dommerutdanningen.

Er du interessert i å ta steget videre og også dømme kamper utover hjemmekamper på Heming? Da er dette kurset veien å gå.

Send meg en melding til fotball@heming.no om du er interessert.

 

Rekrutteringsdommerkurset er inngangen til krets og er den andre delen av grunnleggende dommerutdanningen.

Som rekrutteringsdommer blir du fulgt opp av faddere/veiledere fra kretsen og man vil primært bli tildelt oppdrag i 13 – 14 års klassen.

Kretsen anbefaler at du har fylt 15 år før du begynner på rekrutteringsdommerkurset. Etter endt kurs blir man rekrutteringsdommer for NFF Oslo

For å kunne bli autorisert kretsdommer må man være 16 år, dømt minimum 15 kamper i løpet av sesongen og levert gyldig politiattest uten anmerkning.

Hva gjør en rekrutteringsdommer?

Som rekrutteringsdommer dømmer man kamper på vegne av NFF Oslo, når man starter som rekrutteringsdommer starter man med kamper i aldersgruppen 13 - 14 år.

Alle rekrutteringsdommere får fadder på sin første kamp i sesongen, forutsatt at man ikke avviser eller melder forfall til kampen. Gjennom sesongen kan man forvente at det er fadder på 3 - 4 kamper, dette er faddere som selv dømmer for NFF Oslo som kretsdommer. 

En rekrutteringsdommer  dømme minimum 15 kamper gjennom sesongen, kamper får man tildelt av kretsen. 

Gjennom sesongen vil man også få tilbud om sosiale arrangementer sammen med andre dommere, faglige samlinger hvor man diskuterer kamper og situasjoner. Man kan også få delta på turneringer både i Norge og utlandet.

Hvorfor bli dommer? 

 • Du treffer mange nye mennesker og kommer inn i et godt dommermiljø
 • Du blir selvstendig, lærer å ta egne avgjørelser
 • Får ledererfaring
 • Gratis trening
 • Det er en perfekt deltidsjobb 

Utdanning

Utdanningen består av flere elementer:

 • E-kurs (selvstudium) – Ca. 3-4 timer
 • Dommerskolen (fysisk kurs) – Ca. 16 timer
  • Del 1 – Teori
  • Del 2 – Teori og praksis
  • Del 3 – Teori og praksis
 • Teoriprøve
 • Praktisk dømming gjennom sesongen

NB: E-læringen må være gjennomført og bestått før man kan delta på dommerskolen del 1-3. Alle delene av dommerskolen er obligatorisk.

Krav / Anbefalinger

Det er ikke et krav om tidligere dommererfaring, men det er anbefalt at man har gjennomført klubbdommerkurs og dømt som klubbdommer før man deltar på rekrutteringsdommerkurs. 

Fotballavdelingen i Heming dekker kurskostnadene

Rekrutteringssdommer-kurset inkluderer:

 • Dommerskole del 1, del 2 og del 3
  • Fysisk samling del 1 – 3
  • Regelbøker,
  • Dommermappe
 • Dommerutstyr:
  • 1 stk Sort dommerdrakt
  • 1 stk Sort dommershorts
  • 1 par strømper
  • 1 sett assistentdommerflagg
 • Oppfølgning i 3-4 kamper første sesong

Det er krav om minimum 15 kamper for å få sesongen godkjent og dermed bli Kretsdommer. 

Med vennlig hilsen

               Svein Gundersen

               Adm. Leder

               Heming fotball

               Tel.: 2390 5073

MESTRING – SELVSTENDIGHET – TILHØRIGHET

 

 

einarhoved 2018-10-26 11:31:50

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL