O-trening for 11-13 åringer 2023

Velkommen til o-trening for 11-13 årsgruppen 2023 –

Vårsesongen starter mandag 17. april kl. 18:00-19:15 på Skøyen skole.

Heming Orientering inviterer til orienteringstrening for barn i alderen 11-13 år (født

2010-2012). 

Treningene før sommeren går mandager fra 17. april til og med 19. juni (unntatt 1. mai

og 2. pinsedag). 

2023-03-16
GuroH

Heming Orientering inviterer til orienteringstrening for barn i alderen 11-13 år (født

2010-2012). 

Treningene før sommeren går mandager fra 17. april til og med 19. juni (unntatt 1. mai

og 2. pinsedag). Treningene er lagt opp med en god kombinasjon av lekbaserte

aktiviteter og praktiske øvelser hvor det blir trent på grunnleggende momenter for å bli

trygge til å løpe en orienteringsløype på C-nivå (avansert begynnernivå). Etter

sommerferien fortsetter treningene frem til høstferien.

Oppmøte de første gangene er ved Skøyen skole («baksiden» av Frognerparken med

innkjøring fra Monolitveien). Senere i vår vil treningene foregå i Gaustadskogen,

Mærradalen, Hemingseter og Øvresetertjern. Informasjon om dette gis på via nettsider

og Spond.

 

Treningene

Det kreves ingen forhåndskunnskaper og alle er velkomne selv om du ikke har noen

erfaring med orientering fra før. Det vil være litt fleksibilitet mellom gruppene slik at de

mest erfarne fra 2013 årgangen kommer til å delta på noen av våre økter, samt at de

mest drevne i 2010 årgangen kan følge ungdomsgruppen. Vi kommer til å tilpasse deler

av treningene noe etter nivå slik at alle skal oppleve mestring og få utfordringer tilpasset

sitt nivå.

Det vil bli lagt mye vekt på å ha det gøy sammen og oppleve mestring av grunnleggende

egenskaper som karttegn, orientere kartet og finne frem i enkle orienteringsløyper ved

hjelp av ledelinjer, kutting mellom ledelinjer, kompasset, ledelinjer, høydekurver, kunne

ta enkle veivalg og finne poster litt utenfor tydelige ledelinjer.

Vi vil også oppfordre til å delta på terminfestede løp utover våren. Mer info om dette

kommer.

Påmelding og treningsavgift

Treningsavgiften for hele sesongen er kr 1200,- (Kr 800,- for dem som er helt nye etter

sommerferien).

Treningsavgiften dekker treninger og alle startkontingenter på stafetter og terminfestede

løp (gjelder alle opp til og med 12 år, for eldre ungdommer er det en liten egenandel).

Med terminfestede løp menes alle løp man melder seg på til via Eventor, unntatt

trenings- og nærløp der man betaler kontant ved oppmøte. 

I tillegg til dette kommer det en årlig avdelingskontingent til Heming Orientering på kr

100,- pr medlem under 25 år. (Denne kontingenten faktureres separat senere). Man må

dessuten være medlem av IL Heming for å kunne delta på treninger i klubbens regi (kr

350 pr år).

 

Utstyr

Deltakerne må stille med kompass. Kurset vil baseres på bruk av tommelkompass. Et

tradisjonelt "plankekompass" fungerer også, men er noe vanskeligere å lære. For de som er høyrehendte passer et tommelkompass for venstrehånd. Venstrehendte bruker

«links»-kompass.

Vanligvis brukes det i tillegg en “brikke” for å kvittere at de riktige postene er funnet.

Brikken er en liten dataenhet som løperen har med seg i skogen og som brukes til å

kvittere at man har vært på posten. Klubben har datautstyr som gjør av vi kan lese av

hvilke poster løperne har vært på og hvor lang tid de har brukt hvis de ønsker. Brikken

varer i 4-6 år.

Barna trenger ellers normalt treningstøy og gode joggesko. O-løpere har alltid lange

bukser selv om været ellers tillater shorts. Dette reduserer faren å skrape seg opp når de

tar seg frem i terrenget.

 

Hva kreves for å bli en O-løper?

For å bli orienteringsløper kreves - i tillegg til interesse og motivasjon - god kunnskap om

kart og kompass, og fysisk løpsstyrke. For nybegynnere er det aller viktigste å få en god

forståelse av kart og kompass, og dette vil vi fokusere på. Det kreves ikke

forhåndskunnskaper for å delta. Det er nødvendig for barn å ha en viss oppfølging av

voksne i begynnelsen av O-karrieren, så hyggelig om foresatte er med på treningene i

starten.

 

De minste barna (9-11 år) må ha bevist sine ferdigheter før de slippes alene ut i O-løyper

i fremmed terreng, og før dette må de ha følge av en voksen eller en trener. På

mandagstreningene vil barna operere i nærterreng og lett finne tilbake hvis de roter seg

bort, men vi er spesielt opptatt av at de yngste følges i ukjent terreng inntil de har nok

erfaring til både å finne rundt løypen - og finne tilbake til samlingsplass hvis de går på en

storbom.

 

Her kan man finne en oversikt over de viktigste kartegnene som brukes for nybegynnere!

Norges Orienteringsforbund har også laget et interaktivt kurs for orientering.

 

Ønsker du prøve orientering en gang eller to før du melder deg inn, møt opp på trening

og si at du ønsker en prøvetime.

 

Hjertelig velkommen på trening til oss i Heming Orientering!

 

Påmelding åpner snart!