Info om forsikring/ lisenser Freeski og Freeride

 

For Freeski gjelder følgende informasjon om forsikringer/ skilisens:

Gjennom klubben, og Skiforbundet, har alle våre Freeski utøvere under 13 år en forsikring som dekker skader på trening, samling og i konkurranser. Fra den datoen utøverne fyller 13 år må/bør alle våre Freeski utøvere kjøpe Skilisensen fra Skiforbundet, og da få forsikringsdekning knyttet til skader som oppstår på trening, samlinger eller i konkurranser. Det kreves også at utøveren har skilisens for å kunne delta i NC konkurranser.

Skilisensen dere skal velge heter Freestyle og kostet kr 1.550,- for sesongen 2018/2019. Lisens perioden er fra 1 oktober til 30 september. Lisens for sesongen 2019/2020 kan kjøpes fra den siste uken i september. De som allerede har lisens vil få tilsendt betalingsinformasjon for ny sesong på mail/min idrett.

Informasjon om Årslisens:  https://www.skiforbundet.no/freeski/for-utovere2/skilisens/ 

FIS Lisens:

Denne lisensen kreves av alle Freeski utøvere født i 06 eller tidligere som skal kjøre Norges Cup eller NM. Dette er nytt av året da NC og NM nå er kategorisert som FIS konkurranser. Informasjon om FIS lisens finner dere her:

https://www.skiforbundet.no/freeski/for-utovere2/fis-registrering-og-paamelding/

 

For FREERIDE utøvere gjelder følgende:

Gjennom klubben, og Skiforbundet, har alle våre Freeride utøvere under 13 år en forsikring som dekker skader på trening, samling og i konkurranser som arrangeres av klubb som er tilknytning til Skiforbundet. Utfordringen er imidlertid at det er et fåtall av junior Freeride arrangørene som er tilknyttet Skiforbundet via lokal klubb.

Fra den datoen utøverne fyller 13 år må/bør imidlertid alle våre Freeride utøvere kjøpe Skilisensen fra Skiforbundet, og da få forsikringsdekning knyttet til skader som oppstår på trening, samlinger og i Skiforbund tilknyttede konkurranser. Det kreves imidlertid ikke skilisens for å kunne delta i junior Freeride konkurransene.

Skilisensen dere skal velge heter Freestyle og kostet kr 1.550,- for sesongen 2018/2019. Lisens perioden er fra 1 oktober til 30 september. Lisens for sesongen 2019/2020 kan kjøpes fra den siste uken i september. De som allerede har lisens vil få tilsendt betalingsinformasjon for ny sesong på mail/min idrett.

Informasjon om Årslisens:  https://www.skiforbundet.no/for-klubb-og-utovere/skilisens/

 

NB - Merk dere at denne lisensen/forsikringen ikke dekker skader i forbindelse med de fleste av Freeride konkurransene da de ikke er tilknyttet Norges Skiforbund. Oppstår det skader i selve konkurransen kreves det da en ekstra forsikring som kan dekke dette. En del av reise og ulykkesforsikringene i markedet dekker imidlertid skader i forbindelse med frikjøring og junior Freeride konkurranser. Vi anbefaler alle å rette en forespørsel til sin eksisterende leverandør av forsikringer og sjekke hvorvidt deres barn har forsikringsdekning om skade oppstår i en Freeride konkurranse.