Retningslinjer

Vi har forskjellige retningslinjer avhengig av hvilke sesong vi befinner oss i. Vennligst gjør dere kjent med disse både for barmark- og vintersesongen slik at dere og barna deres har kjennskap til- og forstår hva som gjelder på ulike arena. 

 

NB! Vi forholder oss til enhver tid til gjeldende Covid-19 bestemmelser fra NHI, NIF og våre særforbund