Retningslinjer

Vi har forskjellige retningslinjer avhengig av hvilke sesong vi befinner oss i.

 

Vennligst gjør dere kjent med retningslinjer både for barmark- og vintersesongen slik at dere og barna deres har kjennskap til- og forstår hva som gjelder på ulike arena.