stiansolberg 2023-11-27 10:46:40

Info om forsikring/ lisenser snowboard

Fra datoen utøvere fyller 13 år må/bør alle våre snowboardutøvere i klubb og på trening kjøpe overnevnte lisens fra Brettforbundet. På den måten får man dekket forsikring knyttet til skader som oppstår på trening, samlinger eller i konkurranser gjennom året.

Vi anbefaler alltid utvidet forsikring!

Direktelink til lisens/ forsikring -> https://isonen.no/event/cl8inv0iv142039415niot7p3v47/

For mer info; https://www.brettforbundet.no/forsikring 

De under 13år: 

Barn under 13år er dekket av NIF's barneidrettsforsikring. Forsikringen dekker alle skader på trening, samling og i konkurranser.