Egenerklæring og contestkontrakt

Alle utøvere som deltar på aktiviteter plikter å levere inn signert egenerklæring: Egenerklaering_for_Heming_Adrenalin.pdf

 

De som deltar på HemAdr Contest skal signere Adrenalins utøverkontrakt som lastes ned her: Utoverkontrakt_contest.pdf