Egenerklæring og contestkontrakt

 

Alle utøvere som deltar på aktiviteter plikter å levere inn signert egenerklæring: 

 

Egenerklaering utøver Adrenalin

 

 

De som deltar på HemAdr Contest skal signere Adrenalins utøverkontrakt som lastes ned her: 

 

Contestkontrakt 2021