Adrenalin - Aktive Foreldre

Vi har mange aktive og engasjerte foreldre i Adrenalin og ønsker å invitere dere tettere på klubben og de sosiale foreldregruppene under hver gren

 

 

Gjelder hvem:

 

Dette er et medlemskap/årsavgift for foreldre som enten ønsker å støtte klubben eller deltar aktivt gjennom å stille opp på samlinger, delta på turer og konkurranser som voksenpersoner og frivillige.

 

 

Hva inkluderer medlemskapet/årsavgiften:

 

Gjennom medlemskapet får foreldrene anledning til å støtte klubben og derved bidra til at vi kan holde et høyt nivå på våre aktiviteter til utøverne, men med så lave deltager avgifter som mulig. Gjennom medlemskapet får også foreldrene anledning til å delta på samlinger, reiser til konkurranser og løpende felles aktiviteter i klubben der hvor disse inkluderer voksne. I noen sammenhenger inkluderer dette også aktivitetsprogram for de voksne. Adrenalin Aktiv Foreldre gir også anledning til å benytte seg av de gunstige innkjøpsordningene som klubber fremforhandler for sine medlemmer.

 

 

Kostnader og forpliktelser – forelder må betale:

 

  • Vanlig medlemskap i Il Heming, voksen (25år + = 500,-)
  • Adrenalin, Aktiv forelder, avgift på kr.150,- Klikk her
  • Vanlig deltager avgift (som forelder) for de samlinger, konkurransene, aktiviteter og turer som man takker ja til å delta på. 

 

Påmeldinger Aktive Foreldre