Adrenalin Foreldre - medlemskap

Vi har mange aktive og engasjerte foreldre i Adrenalin og ønsker å invitere dere tettere på klubben og de sosiale foreldregruppene under hver gren.

 

Vi har et ønske om å få flest mulig av dere foreldre inn som medlemmer hos oss!

Dette er viktig for å skape god nærhet mellom dere og klubben, åpner opp for at dere kan nyte godt av ulike tilbud Adrenalin og/eller Il Heming har, og tilfører viktige ressurser som bidrar til at vi både kan holde treningsavgiftene lave og legge innsats i å forbedre tilbudet til alle våre medlemmer.

Disse medlemskapene innebærer følgende felles goder:

  • Du støtter klubben i vårt arbeid og får tilgang til førstehåndsinfo om alt som skjer hos oss.
  • Du får tilgang til å melde deg på samlinger, turer mv. som er åpne for foreldre.
  • Du får tilgang til å kjøpe abonnement på Treningssenteret hos oss, med alle tilhørende tilbud, til en hyggelig pris på 359,- pr. måned (www.heming.no/Treningssenter.html)

 

De to medlemskapene vi ønsker du skal velge mellom er:

 

1. Adrenalin Forelder - støttemedlemskap 1 år

  • Du må tegne et vanlig medlemskap i Il Heming, voksen (25år + = 500,- pr. år
  • Du må melde deg inn i Adrenalin Forelder, avgift på kr.100,- pr. år
  • Du får tilgang til å melde deg på samlinger og turer til konkurranser som er åpne for foreldre og som klubben/grenen din arrangerer. 

 

2. Adrenalin Aktiv Forelder – deltagermedlemskap 1 år

  • Du må tegne et vanlig medlemskap i Il Heming, voksen (25år + = 500,- pr. år)
  • Du må melde deg inn i Adrenalin Aktiv forelder, avgift på kr. 500,- pr. år
  • Du får en redusert deltager avgift (som aktiv forelder) for de samlinger, konkurranser, aktiviteter og turer som også er for foreldre.

Du får invitasjon til å delta i en uformell treningsgruppe i alle tre sesonger, barmark høst, vinter og barmark vår. Hensikten er å etablere foreldregrupper som kan ha treningsaktiviteter på de samme tidspunktene som barna trener. Det vil utpekes 1-2 foreldre (organisatorer), samt etableres en Facebook gruppe, for hver av de større treningsgruppene (grenene). De av gruppene som ønsker dette kan også ta initiativ til et mer formelt treningsopplegg, og hvor da klubben vil kunne stille til rådighet trener ressurser til selvkost. Med dette ønsker vi å oppnå to ting: Det ene er at utøverne får 100 % arbeidsro. Det andre er at vi ønsker å øke nivået på de aktive foreldrene, dette for å bedre kunne henge med i bakken på en fetere måte.

Høst = felles turer marka, i gruppens egenvalgte tempo. Utgangspunkt i Heming

Vinter = felles ski/brett kjøring i OVP, med innlagt kaffepause

Vår = felles turer marka, i gruppens egenvalgte tempo. Utgangspunkt i Heming