Støtteordninger

Adrenalin som en av avdelingene i IL Heming er heldige å nyte godt av sentrale stipend ordninger i tillegg til egen støtteordning knyttet til deltagelse i konkurranser.

Vi jobber kontinuerlig med å holde treningsavgiftene våre så lave som mulig, samt skaffe ekstern økonomisk støtte. Dette er viktig for å kunne holde terskelen for deltagelse hos oss så lav som mulig, dette gjelder både bredde og satsing. 

De direkte støtteordningene har til hensikt å stimulere til målrettet innsats og gjennom økonomisk støtte kunne bidra til at terskelen for deltagelse i konkurranser reduseres. 

 

Les mer om Hemings Juniorstipend:  klikk her

Les mer om Heming Adrenalins Konkurransestøtte ordning på undersiden du finner i venstre menyen: Klikk her