Adrenalin Freeski

Freeski gruppen i Heming Adrenalin er klubbens største avdeling - vi er opptatt av lek, moro, miljøbygging, egenutvikling og mestring.

 

Alle er velkomne uavhengig av idrettsbakgrunn og ferdighetsnivå, men vær bevisst på at hele treningsopplegget er lagt opp for å legge tilrette et best mulig grunnlag til utøverne kommer på snø.

 

Hos Adrenalin Freeski kan du starte fra du er 9 år gammel, og vi har delt inn i naturlige aldersgrupper for at alle skal få trent med jevnaldrende. Gode relasjoner til medutøvere skaper et godt sosialt miljø i gruppen, noe som er viktig for kvaliteten i treningene og som bidrar til de gode opplevelsene hos utøverne. Dette er viktig og noe vi legger stor vekt på.

 

Ord og uttrykk

 

Freeski (park kjøring) er en såkalt nisjeidrett, og det vil bli brukt mange grenspesifikke termer under treningene våre. Vi kjører gjennomgang av hva de mest grunnleggende ordene betyr. Det er selvsagt bare å spørre trenerne hva ting betyr og om hvordan ulike triks utføres.

Treningene våre foregår ganske dynamisk og variert, men vi har en metodisk struktur som grunnlag. Når det kommer til hvert enkelt individ, kreves det at alle får anledning til å utvikle seg ut fra sitt utgangspunkt og på sine individuelle områder. Vi har derfor ingen standardisert mal som er lik for alle. Idretten har stor rom for kreativitet!

 

Nødvendige ferdigheter

 

Opplegget vårt på snø krever ikke at man kan noen triks fra før, men man må ha grunnleggende skiferdigheter som utgangspunkt.

 

Vi har ikke et opplegg for å lære bort grunnleggende ferdighet, så om målet er å lære å stå på ski vil utøveren være tjent med å starte opp på en tilpasset skiskole eller en yngre gruppe innenfor alpin.

 

Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen når de er klare for å utvikle seg i parken!

 

* Opplegget vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.