Adrenalin Snowboard

 

Foto: Daniel Tengs Kjører: HT

Snowboardgruppen i Heming har fokus på brettlek, variert trening, mestring og samholdet knyttet til en fantastisk aktivitet - nemlig snowboard. 

Gruppen er i stor vekst, noe som gjenspeiler den brede aldersfordelingen og hvilke nivå medlemmene befinner seg på. Høst- og vårtreningen har primœrt ethovedfokus; Å gjøre seg klar for det som skjer på vintertreningen.

Rom for "alle"

Snowboardgruppen i Adrenalin har rom for "alle" som trives med brett under beina. Dette er en gruppe for de som ønsker om å være en del av et miljø der fokus er på både treningsiver, lek og resultater. Alt fra "småttiser" på 8 år til mer "erfarne" unge opptil 18år. Den individuelle utvikling tilknyttet denne type aktivitetsform er veldig ulik. Av hensyn til alder, sikkerhet og motorisk modenhet tilstrebes det hver sesong å tilpasse treningen så godt som mulig for gruppen(e).

En sosial arena med metodisk struktur

Gruppen er en sosial treningsarena som er ”løs i snippen”, men underlagt nokså bestemt struktur. Det er spesielt fokus på treningsformer  med mest mulig overføringsverdi til idretten. Dette sees på som en viktig del for å bli bedre på snowboard.

Høsttreningen foregår både i Heminghallen og i SNØhallen i Lørenskog. I Heminghallen vi stort fokus på å utvikle kroppens potensiale iht styrke, motorikk, balanse og koordinasjon. At vi har trening på SNØ gir gjengen vår evne til å oppnå brettfølelse på snø før vinteren starter. Vi har stor variasjon i treningsinnhold på barmark, noe vi ser på som grunnleggende for individets utvikling.

Vårtreningen foregår for det meste i Heminghallen. 

Om vinteren holder vi til i Oslo Vinterpark. Les mer om treningene våre i treningsinnhold.

 

*Treningen vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.