Adrenalin Freeride junior 

                                                 

 

Freeride gruppen i Adrenalin har fokus på skilek, variert trening, mestring og samholdet knyttet til en fantastisk aktivitet - frikjøring på ski.

Gruppen er i stor vekst, noe som gjenspeiler den brede aldersfordelingen og hvilke nivå medlemmene befinner seg på. Høst- og vårtreningen har primœrt ett hovedfokus; Å gjøre seg klar for det som skjer på vintertreningen.

Rom for "alle"

Freeride gruppen i Adrenalin har rom for "alle" som trives med ski på beina, enten det er i parken, i bakken eller utenfor løypene. Dette er en gruppe for de som ønsker om å være en del av et miljø der fokus er på både treningsiver, lek og resultater. Alt fra "småttiser" på 9 år til mer "erfarne" unge opptil 18 år. Når du passerer 18 kan du gå over i Adrenalin senior og fortsette der som aktiv utøver, på hobby basis eller som konkurranseutøver.

Den individuelle utvikling tilknyttet denne type aktivitet er veldig ulik. Av hensyn til alder, sikkerhet og motorisk modenhet tilstrebes det hver sesong å tilpasse treningen så godt som mulig for gruppen både for barmark og på snø.

En sosial arena med metodisk struktur

Gruppen vil være en sosial treningsarena som er ”løs i snippen”, men underlagt nokså bestemt metodisk struktur. Det er fokus på optimal trening knyttet til idretten. Dette sees på som en viktig del for personlig utvikling og mestring innenfor sitt interesseområde.

På høst & vårtrening har vi for det meste fokus på utvikling av kroppens potensiale mtp styrke, motorikk, balanse og koordinasjon. Som dere skjønner etterstreber vi stor variasjon, noe vi ser på som grunnleggende i utvikling av motorisk utvikling og mestringsfølelse. 

 

* Opplegget vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.