Adrenalin Konkurransestøtte

Ordningen er revurdert for sesongen 22/23. Vi velger heller å avsette midler til at hver gren (Freeski, Freeride og Snowboard) kan ha med seg egen trener på konkurranser.