Adrenalin Konkurransestøtte

 

Ordningens målsetting:

Vi ønsker å støtte deltagelsen blant våre medlemmer i FR/FS/SB med økonomiske bidrag.

Hovedmålsettingen er at flere fra Adrenalin deltar i nasjonale konkurranser. At vi som klubb reduserer kostnader tilknyttet slike arrangement håper vi kan være med å bidra til å senke en økonomisk terskel for deltagelse. Vi håper også dette kan ha en indirekte effekt på utøvere som deltar internasjonalt også har mer midler å bruke på slike konkurranser. 

 • Ved å støtte deltagelsen til våre medlemmer ønsker vi at flere breddeutøvere deltar på konkurranser innen sin gren enten på kretsnivå eller nasjonalt.
 • Med å støtte deltagelse ønsker vi at våre medlemmer som allerede deltar i et begrenset omfang lavterskel konkurranser har mulighet til å delta på flere offisielle konkurranser fra både krets og forbund gjennom vintersesongen
 • Ved å støtte opp m/trener på konkurranser ønsker vi å bidra til trygghet til våre utøvere på tur og som vi håper hjelper utøverne til å nå sesongens målsetninger.

 

 Hva bidrar Adrenalin økonomisk med?

 1. Bidra m/ 1x trener fra hver gren ved hver nasjonal konkurranse der minst 5 påmeldte fra gren. Kostnader tilknyttet trener står Adrenalin for.
 2. Adrenalin støtter utgifter knyttet til deltageravgift og rennkort med en totalramme per person opptil, men ikke over 2000,-per utøver for sesong 21/22. Rennkort gjelder for treningsdag og konkurransedag(er). 

Den maksimale rammen per utøver kan nedjusteres avhengig hvor mange som deltar i konkurranser per gren gjennom sesong 21/22.

 

Økonomisk totalramme per gren per år for støtte til konkurranse:

Freeski: 50. 000,-

Freeride: 50. 000,-

Snowboard: 50. 000,-

 

Hovedkriterier for å kunne søke kompensasjon for konkurransedeltagelse er følgende: 

 • Alle avgifter (trening- og medlemsavgifter) skal være betalt for inneværende sesong, og du skal være AKTIV i våre treningsgrupper på vinteren (ord.trening eller contesttrening)
 • Dokumentere deltagelse i konkurransene det søkes kompensasjon for
 • Må være deltagelse i enten NM, NC, hovedlandsrenn/ kretscup fra offisielle terminlister fra forbund eller avgift knyttet internasjonalt renn.
 • Bruke aktuelt utleggsskjema: Reiseregning - innland.xls
 • Det søkes eksplisitt på kompensasjon for deltageravgift og rennkort
 • Føre bilag/kvitteringer og legge ved utleggskjema før oppsatt frist. NB! kontoutskrift teller ikke. 
 • Utøver skal representere klubb på deltager/resultatlister
 • Ved DNS (did not start) i påmeldt enkeltkonkurranse, kvalifiserer dette IKKE til støtte fra Adrenalin
 • Prøve i størst mulig grad oversende bilde(r) digitalt fra konkurranser som er deltatt i til kontaktperson for deres gren.

 

Tidsfrister/ behandling av søknader

 • Frist for levering 15.mai. Dette skal være i god tid etter endt konkurransesesong
 • Dette leveres fysisk på kontoret Heming/ Pernille Thorvildsen
 • Det er medlemmenes ansvar å ta vare på bilag/kvitteringer og levere utleggskjema før frist
 • Alle utøvere som deltar i konkurranser må ta vare på alle bilag knyttet til deltageravgift og rennkort fra alle konkurranser de har deltatt på i. 
 • Godkjenning og utbetaling gjøres før sommerferien fra Adrenalins avdeling.