Adrenalin Konkurransestøtte

 

Ordningens målsetting:

Målsettingen med støtten er å stimulere utøvere, eller grupper av utøvere til å delta i flere konkurranser enn hva deres egne økonomiske midler i utgangspunktet har rammer for.

 

 • Gjennom støtte ordningen ønsker vi å stimulere til økt innsats og fokus inn mot å delta i relevante konkurranser innen sin gren i Norge eller internasjonalt.
 • Gjennom støtte ordningen er det et mål at flere utøvere utvikler seg positivt og evner å nå sesongens hovedmål innen sin gren.

 

Rammer:

Dette er det første året hvor denne støtteordningen blir iverksatt og midlene hentes fra Adrenalins egenkapital. Ordningen, og størrelsen på total rammen skal vurderes og behandles årlig.

 

Total maksimal ramme:  kr. 150.000,-. Denne fordeler seg med følgende summer på to ulike ordninger og fordeles på grener etter følgende oppsett:

 

Støtte til grupper som reiser for deltagelse i konkurranser er på totalt 75.000,- pr. år.

 • Freeski: 25.000,- pr. år
 • Freeride: 25.000,- pr. år
 • Snowboard: 25.000,- pr. år

 

Støtte til enkelt utøvere som skal delta i en konkurranse er på totalt 75.000,- pr. år.

 • Freeski: 25.000,- pr. år
 • Freeride: 25.000,- pr. år
 • Snowboard: 25.000,- pr. år

 

 1. Tildelingssum for individuell støtte er minimum  2.000,- og maksimum 5.000,-, og skal maksimalt dekke 50% av totale kostnader.
 2. Tildelingssum for gruppestøtten er på minimum  1.000,- og maksimum 3.000,- pr. deltager, og skal maksimalt dekke 50% av totale kostnader pr. utøver.

 

 

Kriterier:

Hovedkriteriene for å kunne søke er følgende:

 • Gruppen som søker består av utøvere som er 13 år eller eldre
 • Utøver som søker er over 13 år
 • At støtten utelukkende benyttes til å dekke reelle kostnader i.f.m. å delta i en viktig konkurranse innen en av våre grener, Freeski, Freeride eller Snowboard. Kostnadene skal relateres til reise, bo, heiskort o.l.
 • Alle på gruppen som søker, eller utøver som søker individuelt, må være aktiv i våre treningsgrupper.
 • Alle avgifter (trening- og medlemsavgifter) til Heming skal være betalt før tildeling.
 • Utøver/e må representere klubben på deltager/resultatlister. 

Ingen søknader uten en beregning av kostnader, oppsett eller budsjett, vil bli behandlet!

 

 1. Hvem kan søke på individuelt grunnlag for konkurransestøtte?
  • Utøver som søker må vise til treningsiver og gode holdninger i målrettet satsing med sporten sin.
  • Utøver må kunne legge frem en plan som viser hvorfor konkurransen det søkes støtte for, er sentral og viktig i utøvers mål for sesongen.
  • Konkurransen det søkes støtte for deltagelse på, innebærer en samlet utøver kostnad på minimum 3.000,-.
  • Utøver må være villig til å dokumentere sin støttede konkurranse aktivitet med følgende: 
   • Oversikt over hvilke konkurranser man skal delta på gjennom sesongen, sted, dato og type konkurranse
   • Estimert kostnad for å delta på konkurransene som for eksempel startkontingent transport, heiskort, overnatting osv
   • Kort rapport med beskrivelse av tur og konkurranse
   • Evaluering av egeninnsats og beskrivelse av dette opp mot målsetting
   • Sørge for at det blir tilgjengelig  noen få bilder (eventuelt film) fra konkurransen.
   • Utøver skal innen 10 dager etter konkurransen levere rapporten, samt et underlag som viser hva midlene er benyttet til.

  

2.  Hvem kan søke som gruppe?

  • Gruppen må ha en ansvarlig voksenperson som står som ansvarlig søker.
  • Gruppen som søker må bestå av utøvere som viser treningsiver og gode holdninger i målrettet satsing med sporten sin. Dette gjelder alle deltagere i gruppen.
  • Gruppen må kunne legge frem en plan som viser hvorfor konkurransen det søkes støtte for, er sentral og viktig i utøvernes mål for sesongen.
  • Konkurransen det søkes støtte for deltagelse på, innebærer en samlet individuell utøver kostnad på minimum 3.000,-. 
  • Gruppen må være villig til å dokumentere sin støttede konkurranse aktivitet med følgende:
   • Kort rapport med beskrivelse av tur og konkurranse
   • Estmert kostnad for å delta som for eksempel startkontingent, transport, heiskort, overnatting osv
   • Evaluering av gruppens og den enkeltes innsats, samt beskrivelse av dette opp mot målsetting for gruppen og hver enkelt utøver
   • Sørge for at det blir tilgjengelig  noen få bilder (eventuelt film) fra konkurransen 
   • Gruppen skal innen 10 dager etter konkurransen levere rapporten, samt et underlag som viser hva midlene er benyttet til

 

 

Tidsfrister, vurdering, behandling og tildeling:

 

 1. Søknadsfrist er senest 17 februar, og søknaden skal sendes skriftlig til Pernille.
 2. Trenerteam (hovedtrener, mentor og sportssjef) skal vurdere nytteverdi/ formål før, eller i forbindelse med, behandling av søknad om støtte til foreslått konkurranse og reise.
 3. Søknaden vurderes i første omgang av et utvalg som består av hovedtrenere, mentor, sportssjef og administrativ leder i Adrenalin. Utvalget legger frem sin innstilling til styret.
 4. Deretter løftes denne innstillingen opp til endelig vurdering og beslutning om tildeling som foretas av Heming Adrenalin sitt styre.
 5. Tildelingen foretas så snart utvalget og styret har behandlet alle søknader og senest 2 mars.

 

 

Adrenalin/styret/071220