Hemingstafetten 2019 Startlister

Oppdaterte lister vedlagt

Del 1 starter kl 18:00 med 30 sekunders intervaller.

Del 2 starter 1 time etter ditt lag sin start i første runde.

Lykke til!

2019-03-10
erik

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn