Erik 2021-10-03 17:15:25

HEMING LANGRENN – dugnad

Heming langrenn jobber aktivt for å fremme skiglede hos glade barn ved å ha et best mulig trenings-/konkurransetilbud og opplegg til lavest mulig kostnad.

For å gjøre denne jobben er Heming langrenn helt avhengig av dugnadsinnsats fra foresatte.

Heming langrenns arrangement er ikke bare viktige for klubben med tanke på miljø og økonomi, men er også helt nødvendig for å opprettholde et godt sportslig tilbud for alle i hele skikretsen.

For å fordele oppgavene mest mulig er det viktig at alle stiller opp og tar sin del for felleskapet.

Ved å delta har alle en unik anledning ved å være med å bidra i miljøet der egne barn er aktive. Man styrker fellesskapet og det sosiale miljøet rundt egne barn og ikke minst egne barns iver, lyst og interesse til å delta. I tillegg blir man på en positiv måte kjent med andre barn og foreldre som egne barn omgås.

 

Hela årlige arrangementer:

  Oslo Rulleskicup

  Skogsløpet (klubbmesterskap løp)

  Hemingrennet
  Hemingcrossen

  Klubbmesterskapet (ski)

  Skibyttemarkedet (i samarbeid med andre idretter i Heming)

  

  Naborunden (i samarbeid med andre klubber)

 

Påmelding til dugnad skjer ved at foreldrekontakter for hvert årskull sender ut lister hvor man kan melde seg på.

 

Det trengs også foreldreressurser i de forskjellig årskull gruppene til hver enkelt trening, nær- og fjern-samlinger, ski-renn osv.  Dette administreres i fellesskap av foreldrekontaktene og hovedtrener for hver enkelt årskull-gruppe.

 

I tillegg er det en rekke andre funksjoner, som medlem av styre og arrangementskomite samt foreldrekontakt, hvor det er behov for frivillig innsats.

 

Frivilligheten bærer idretts Norge, HEMING LANGRENN er intet unntak, vi er heldige som kan bidra!

En stor takk til alle dere som deltar for et felles mål med å fremme skiglede for glade barn.

 

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn