karfrem 2017-10-12 14:48:35

Hemingrennet 17.januar

Logor%F8d.JPG

HEMINGRENNET 2021 ER DESSVERRE AVLYST - SE EGEN NYHETSSAK HER

Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event#365211-011 (merk deltakerbegrensing pr. kohort - førstemann til mølla!) KOHORT 2 (11-12 år) ER FULLTEGNET - DE SOM MELDER SEG PÅ I DISSE KLASSENE ETTER ONSDAG 6.JANUAR kl. 21:40 VIL IKKE VÆRE MED PÅ STARTLISTEN!

Påmelding voksne: Antall voksne pr klubb avgjøres på bakgrunn av startlisten, voksne registrer seg før inngang på arena.

Rennmodell: Distanserenn klassisk. Kretsrenn.

Distanser og klasser: I år er det kun 9-14 år som kan delta. Rennet gjennomføres med individuell start.

J/G   9 og 10 år      2 km

J/G 11 og 12 år      2 km

J/G 13 og 14 år      3 km 

Kohorter: 3 stk, 200 pers. i hver. Klubber starter i rekkefølge.

1 kohort: 9-10 år, ca 130 utøvere og 70 voksne, ca kl 10:00-12:00

2 kohort: 11-12 år, ca 150 utøvere og 50 voksne, ca kl 12:00-14:00. FULLTEGNET!

3 kohort: 13-14 år, ca 170 utøvere og 30 voksne, ca kl 14:00-16:00

Sted: Holmenkollen.

Etteranmelding: Er ikke mulig - coronarestriksjoner.

Stilart: Klassisk.

Parkering: Parkering ved hoppsletta for alle, kan vente i bilen, men ikke oppholde seg på parkeringen, egen dropp-off og hentesone.

Smøretips: Kommer.

Smøreservice: Superski vil stille med smørehjelp. Mer info kommer.

Løypekart: Kommer.

Startnummer: Legges ut klubbvis/lagvis i båser på arena.

Kiosk: Ingen kiosk.

Startliste: Kommer. Intervallstart med fokus på størst mulig spredning av utøvere.

Toaletter: Noen toaletter i servicebygget, følger egne regler.

Klubbåser: Alle klubber har egne båser (klubber tar med egne vimpler/flagg).

Testing av ski: Inne på arena, ski kommer ferdig preppet. Klubber hjelper med smøring. Superski gir tips og er behjelpelig med smøring.

Oppvarming: Inne på arena, primært løping.

Resultater: Publiseres digitalt.

Protester: Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til rennkontor, som formidler videre til juryen.

Smittevernsveileder: Smittevernsveileder-Heming 2021 v2.pdf

Drikke ved målgang: Ingen.

Premiering: Deltakerpremie til alle. Premiesermoni utgår grunnet Covid-19.

Startkontingent: Per person: 130 kr. Betales direkte ved påmelding eller etterfaktureres.

Tidtakning: EMIT-brikke på foten. Brikkeleie 50 kr i tillegg, oppgis ved påmelding.

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Resultater 2020: Resultatliste Hemingrennet 2020.PDF

Liveresultater 2020: https://live.eqtiming.com/52897

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  Mobil: +4791818361    Mail: holberg@solving.no


Samarbeidspartnere Heming Langrenn


Følg oss på

Facebook

Instagram