Erik 2017-10-12 14:48:35

ECONPARTNER Hemingrennet 7. februar 2023


 

7. februar kl. 18:00 i Holmenkollen

Cuper:  - SuperSki-Cup for 13-14år
             - Toyota Cup for 15-16 år
   

Påmelding:   Via minIdrett - klikk HER

Påmeldingsfrist:  03.02.2023 kl 23:55

Rennmodell: Distanserenn.    
                     Kretsrenn opp til og med 12 år.
                     Landsrenn for 13 år og eldre.

Stilart: Klassisk.

Distanser og klasser: 

Klasse

Distanser

Jenter og Gutter 9/10/11/12

2 km individuell start

Jenter og Gutter 13/14

3 km fellesstart

Jenter og Gutter 15

5 km fellesstart

Jenter 16

5 km fellesstart

Gutter 16

7,5 km fellesstart 
(endret fra 5 km)

Kvinner Junior 17
Kvinner Junior 18
Kvinner Junior 19/20
Kvinner Senior


5 km fellesstart

 

Menn Junior 17
Menn Junior 18
Menn Junior 19/20
Menn Senior


7,5 km fellesstart

 * Seeding av de 15 beste for Superski-cup for 13-14 år og Toyota cup for 15-16 år.
    Øvrige klasser uten seeding.
    (Minner om brede løyper i Holmenkollen, så startposisjon er ikke avgjørende.)


Sted: Holmenkollen riksanlegg. 

 

Løypekart:
Løypekart: 2 km      => klikk 'HER'
Løypekart: 3 km      => klikk 'HER'
Løypekart: 5 km      => klikk 'HER'
Løypekart: 7,5 km   => klikk 'HER'

Testing av ski: Testing av ski på arena samt begrenset testing i rennløypene.

Parkering:   Parkering etter anvisning i nærheten av arena.
                   Parkeringsavgift kr 110. Forhåndsbetales til
                   VIPPS nr 29121. Kvittering fremvises til parkeringsvakt.

Startliste:    Publiseres digitalt på EQ timing.
                   Eventuelt se https://live.eqtiming.com/65768#Contestants under 'Deltakere'.

Startnummer: Hentes klubbvis/lagvis på rennkontoret. 

Resultater:  Publiseres digitalt på EQ timing

Premiering: Deltakerpremie til alle. Premieutdeling for klasse 11 år og     
                    eldre i kafeteria fortløpende.

Tidtakning:  EMIT-brikke på foten.  

Brikkeleie:  For deltakere til og med 10 år er brikke inkludert i startskontigenten. 
                   For deltakere 11 år og eldre kommer brikkeleie kr50 kr i tillegg til
                   startkontigent hvis ikke egen brikke. Må oppgis ved påmelding.
                   V
ed behov for å leie av tidtakerbrikke velg i påmeldingen alternativ
                   'med leiebrikke’ som inkluderer prisen for leie av brikken, ellers antas
                   det at utøver stiller med egen brikke.’

Etteranmelding:   Etteranmelding på renndagen mot 50% ekstra avgift.
                            Gjøres på Rennkontoret, møt i god tid!

Startkontingent:  Jenter/Gutter 9-16 år:     kr 130,-
                            Kvinner/Menn 17-20 år: kr 150,-
                            Kvinner/Menn  Senior:   kr 170,-                            
                                                          
                            Betales direkte ved påmelding.

Kiosk:   Kiosk i pressesenteret ved inngang til stadion.

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens er for løpere som ikke har årslisens.  Den kjøpes for ett arrangement av gangen og gjelder kun under det aktuelle arrangement.

Nytt f.o.m sesongen 2022-2023: Engangslisenser kjøpes av utøveren selv via VIPPS nr. 770064. NB! Utøver må huske å skrive inn navn og hvilket renn det gjelder.

For løpere 13-25 år koster engangslisensen kr. 60,-.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  Mobil: +4791818361    Mail: holberg@solving.no

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn