karfrem 2017-10-12 15:04:31

Hemingstafetten 13.januar

Logor%F8d.JPG

HEMINGSTAFETTEN 2021 ER DESSVERRE AVLYST - SE EGEN NYHETSSAK HER

Påmelding klubbvis - antall lag med lagoppstillinger (frist 11.01 kl. 23:59): https://minidrett.nif.no/Event#365210-011. Påmelding lagleder gjøres også her! Den som gjør påmelding for klubben må ha riktige rettigheter i Klubbadmin/Sportsadmin. Ta kontakt med egen klubb for å finne ut hvem som har det, eventuelt få tildelt rettighetene.

Internpåmelding Heming (frist 10.01 kl. 23:55): https://www.heming.no/ajax/event/signup/index.php?event_id=1592&date=2021-01-13&eid=&minical_id=579&calid=&page_id=85

Stafetten er i 2021 noe annerledes fra tidligere år grunnet Corona. Info nedenfor.

Rennmodell: Lagtempo, 1 omgang.

Hele laget starter samtidig. Løperne går i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Klasser: To klasser som går i hver sin kohort. 

Klasse 11-14 år

Klasse 15-19 år

Mixed stafett og alle lag må ha minst 1 deltaker av hvert kjønn. Jenteløpere kan gå i en årsgruppe yngre enn de er/tilhører.

Etapper: 

Klasse 11-14:

4 etapper på hhv 1-2-3-4 km

11-12år, 2 løpere. 13-14år, 2 løpere.

 

Klasse 15-19:

3 etapper på hhv 3-4-5 km

15-19år, 3 løpere. Det må være minst én kvinne på hvert lag.

Kohorter: 2 stk, 200 pers. i hver. Klubber starter i rekkefølge.

1 kohort: 11-14 år, ca 40 lag og en lagleder pr lag, ca kl 17:30 til 19:00

2 kohort: 15-19 år, ca 50 lag og en lagleder pr lag, ca kl 19:30 til 21:00

Sted: Holmenkollen.

Etteranmelding: Er ikke mulig - coronarestriksjoner.

Stilart: Fristil.

Parkering: Parkering ved hoppsletta for alle, kan vente i bilen, men ikke oppholde seg på parkeringen, egen dropp-off og hentesone.

Smøretips: Kommer.

Smøreservice: Superski vil stille med smørehjelp. Mer info kommer.

Løypekart: Kommer.

Startnummer: Legges ut klubbvis/lagvis i båser på arena.

Kiosk: Ingen kiosk.

Startliste: Kommer.

Toaletter: Noen toaletter i servicebygget, følger egne regler.

Klubbåser: Alle klubber har egne båser (klubber tar med egne vimpler/flagg).

Testing av ski: Inne på arena, ski kommer ferdig preppet. Klubber hjelper med smøring. Superski gir tips og er behjelpelig med smøring.

Oppvarming: Inne på arena, primært løping.

Resultater: Publiseres digitalt.

Protester: Protestfrist kan settes til et tidsrom som passer arrangør. Protester sendes på mail til rennkontor, som formidler videre til juryen.

Smittevernsveileder: Smittevernsveileder-Heming 2021 v2.pdf

Drikke ved målgang: Ingen.

Premiering: Deltakerpremie til alle. Premiesermoni utgår grunnet Covid-19.

Startkontingent: Kr. 520 for 11-14 år, kr. 390 for 15-19 år. Faktureres etterskuddsvis pr. klubb.  

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  Mobil: +4791818361    Mail: holberg@solving.no

 

 

Tidligere resultater:

Resultatliste 2019: HER 

Resultatliste 2018: HER

Resultatliste 2017: HER

Resultatliste 2016: HER

Resultatliste 2015: HER

Resultatliste 2014: HER

Resultatliste 2013: HER

NORMALT:

Hemingstafetten er en lagtempostafett med flere årsklasser på samme lag.

Alle lag består av 6 løpere hvorav minst 2 deltagerne må være jenter. Jenteløpere kan gå i en stafettklasse yngre enn de er/tilhører.

Hvert lag skal settes sammen på følgende måte:

11-12 år: 2 løpere,   13-14 år: 1 løper,   15-16 år: 1 løper,   17-99 år: 2 løpere   

Husk at 15-16 åringer kan gå siste etappe!

Rennmodell

Løpet arrangeres i 2 omganger, der det er anledning til å bytte utstyr mellom omgangene;

  •  første omgang går i klassisk stil

  •  andre omgang i fristil

Hele laget starter samtidig. I første omgang går løperne i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er 5 avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen på ca. 6 km. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Eventuell endring av påmeldt lagoppstilling må leveres Rennkontoret senest kl. 17:30.

I andre omgang kan rekkfølgen endres hvis laget ønsker det. Deltagerne må hele tiden holde rekkefølgen i laget. Forreste løper går ut ved hvert passeringspunkt. Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side. Det er ikke adgang til å rope løype. Startid første omgang for første lag er kl.18.00 Startid andre omgang for første lag er kl.19.00.

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn