Erik 2017-10-12 15:04:31

Hemingstafetten 14. februar 2023

 

Logor%F8d.JPG

HEMINGSTAFETTEN 2023

14. februar kl. 18:30 i Holmenkollen

NB: Hemingstafetten følger også i 2023 ny klassinndeling innført i fjor.
Se informasjon nedenfor.

Påmelding: via www.sportsadmin.no 
- Klubbvis - antall lag med lagoppstillinger (frist fredag 10.02.2023 kl. 23:55)
  Den som gjør påmelding for klubben må ha riktig rolle som
 
'påmeldingsansvarlig' i SportsAdmin.  (Ta kontakt med egen klubb for avklaring.)

Internpåmelding for Heming IL:  Klikk HER  (Frist 05.02.2023 kl.23:55)

Rennmodell:
- Lagtempo med flere årsklasser på samme lag, 1 omgang.
- Hele laget starter samtidig.
- Løperne går i den rekkefølge laget selv prioriterer, men årskull 11-12år må gå enten
  1. eller 2. etappe.
- Rekkefølge skal være forhåndsoppgitt til arrangør.
- Den forreste løperen hopper av ved merkede avhopp underveis, første avhopp
  er etter 2km, så etter hver 1km.
- Kun ankermannen går hele løypen.
- Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side.
  Det er ikke adgang til å rope løype.
- Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Stilart: Fristil. (1 omgang)

Klasser: Tre klasser. 

- Klasse 11-14 år
- Klasse 15-20 år
- Klasse 11-99 år

Mixed stafett og alle lag må ha minst 1 deltaker av hvert kjønn.

Etapper: 

Klasse

Fordeling løpere

Klasse 11-14:

 

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

11-12år: 2 løpere

13-14år: 2 løpere

Klasse 15-20:

 

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

15-16år: minimum 2 løpere

17-20år: 0-2 løpere

Klasse 11-99:

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

11-14år: 2 løpere (11-12år må gå 1. eller 2. etappe)

15-99år: 2 løpere

 

Sted: Holmenkollen riksanlegg.Arenakart:

 

Løypekart: Klikk HER

Testing av ski: Begrenset test av ski i rennløypene.

Parkering: Parkering etter anvisning i nærheten av arena.         
                  Parkeringsavgift kr110,-. Forhåndsbetales til VIPPS nr 29121.
                  Kvittering fremvises til parkeringsvakt.

Startliste: Legges ut på EQ timing.

Startnummer: Hentes klubbvis/lagvis på rennkontoret.

Resultater: Publiseres digitalt på EQ timing.

Premiering: Deltakerpremie til alle, samt premie til de 3 beste lagene i hver klasse.
Premieutdeling ved målområdet ca 30min etter avsluttet klasse.

Etteranmelding: Ingen etteranmelding.

Startkontingent: Kr. 520 pr lag. Faktureres etterskuddsvis pr. klubb.

Kiosk: Kiosk i pressesenteret ved inngang til arena.

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for et arragement av av gangen og gjelder kun under det aktuelle arragementet

Nytt f.o.m. sesongen 2022-2023: Engangslisens kjøpes av utøveren selv via VIPPS nr. 770064.  NB! Utøver må huske å skrive inn navn og hvilket renn det gjelder.

For løpere 13-25 år koster engangslisensen kr. 60,-.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  Mobil: +4791818361    Mail: holberg@solving.no

 

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn