erlends 2017-10-12 15:04:31

Hemingstafetten 12.mars 2019

 

Hemingstafetten 2019 arrangeres i Holmenkollen tirsdag 12.mars

Hemingstafetten er en lag-tempo stafett med flere årsklasser på samme lag.

Alle lag består av 6 løpere hvorav minst 2 deltagerne må være jenter. Jenteløpere kan gå i en stafettklasse yngre enn de er/tilhører. Hvert lag skal settes sammen på følgende måte:

11-12 år: 2 løpere,   13-14 år: 1 løper,   15-16 år: 1 løper,   17-99 år: 2 løpere   

Husk 15-16 åringer kan gå siste etappe!

Rennmodell

Løpet arrangeres i 2 omganger, der det er anledning til å bytte utstyr mellom omgangene;

  •  første omgang går i klassisk stil
  •  andre omgang i fristil

Hele laget starter samtidig. I første omgang går løperne i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er 5 avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen på ca. 6 km. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Eventuell endring av påmeldt lagoppstilling må leveres Rennkontoret senest kl. 17:30.

I andre omgang kan rekkfølgen endres hvis laget ønsker det. Deltagerne må hele tiden holde rekkefølgen i laget. Forreste løper går ut ved hvert passeringspunkt. Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side. Det er ikke adgang til å rope løype. Startid første omgang for første lag er kl.18.00 Startid andre omgang for første lag er kl.19.00.

 

Løypekart: HER

Påmelding for HEMING: kommer

Påmelding for alle andre: kommer

Startliste:  Første del klassisk. Andre del Skøyting.

Lagoppstilling for Heming: 

Første omgang er klassisk- se startlister for tidspunkt!

Start i andre omgang (fristil) er nøyaktig en time senere for hvert lag.

Premiering– Vandrepokal

Det er 100% premiering. Det er satt opp en vandrepokal til det beste lag. 
    

Startkontingent

Kr. 600,- per lag faktureres samlet etterskuddsvis pr klubb.   

Påmeldingsfrist er 25.02 (kl.23.59), frist for lagoppstillinger er 26.02 kl 21.00

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn

Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter

Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

 

Resultatlister 2018: HER

Resultatlister 2017: HER

Resultatlister 2016: HER

Resultatlister 2015: HER

Resultatlister 2014: HER

Resultatlister 2013: HER

 

Startnummer

Startnummer kan hentes klubbvis på vårt rennkontor ved Holmenkollen på renndagen.  

Parkering

Det er parkering ved Holmenkollen.  

Miljøfokus i Holmenkollen: Retningslinjer for brukere.

Holmenkollanlegget har et spesielt fokus på miljø, og arrangør, deltagere og tilskuere skal forholde seg til dette.

Tøffest uten fluor!

IL Heming kjører en tydelig profil – Vi er tøffest uten fluor!
Vi støtter kampanjen og oppfordrer alle deltakere til å benytte fluorfrie produkter under arrangementet.
Følg deres face-side: https://www.facebook.com/toffestutenfluor/

Renninformasjon

Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Ellen- Sofie Terland (rennleder)    mob. 91731613 Mail: Hemingstafetten@gmail.com

Erlend Stokke(avdelingsleder Heming Langrenn) mob. 481 08 549

Mail: langrenn@heming.no