Erik 2017-10-12 15:04:31

Hemingstafetten 25. januar 2022

 

Logor%F8d.JPG

HEMINGSTAFETTEN 2022

25. januar kl. 18:30 i Holmenkollen

Oppdatert: 25.jan 

 Hemingstafetten er i 2022 noe annerledes enn fra tidligere år. Info nedenfor.

Påmelding: Klubbvis - antall lag med lagoppstillinger (frist 21.01 kl. 23:59): Klikk HER
Den som gjør påmelding for klubben må ha riktige rettigheter i Klubbadmin/Sportsadmin. 
Ta kontakt med egen klubb for å finne ut hvem som har det, eventuelt få tildelt rettighetene.

Internpåmelding for Heming IL:  (NY frist 19.01 kl.23:55): Klikk HER

Lagoppstilling:  Pga høyt smittetrykket og mange endringer i lagoppstillingen står lagene nå kun oppført med lagnavn i startlistene. Ta kontakt med lagleder/klubbansvalig for mer info om ditt lag

Rennmodell: Lagtempo med flere årsklasser på samme lag, 1 omgang.
Hele laget starter samtidig. Løperne går i den rekkefølge laget selv prioriterer, men årskull 11-12år må gå enten 1. eller 2. etappe. Rekkefølge skal være forhåndsoppgitt til arrangør. Den forreste løperen hopper av ved merkede avhopp underveis, første avhopp er etter 2km, så etter hver 1km. Kun ankermannen går hele løypen. Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side. Det er ikke adgang til å rope løype. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Stilart: Fristil. Kun 1 omgang grunnet Covid

Klasser: Tre klasser. 

Klasse 11-14 år

Klasse 15-20 år

Klasse 11-99 år

Mixed stafett og alle lag må ha minst 1 deltaker av hvert kjønn.

Etapper: 

Klasse

Fordeling løpere

Klasse 11-14:

 

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

11-12år: 2 løpere

13-14år: 2 løpere

Klasse 15-20:

 

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

15-16år: minimum 2 løpere

17-20år: 0-2 løpere

Klasse 11-99:

4 etapper på hhv 2-3-4-5 km

11-14år: 2 løpere (11-12år må gå 1. eller 2. etappe)

15-99år: 2 løpere

 

Sted: Holmenkollen riksanlegg.

Arenakart:  

Løypekart: 

Testing av ski: Begrenset test av ski i rennløypene.

Parkering: Parkering etter anvisning i nærheten av arena.         
                  Parkeringsavgift kr100,-. Forhåndsbetales til VIPPS nr 29121.
                  Kvittering fremvises til parkeringsvakt.

Startliste: Legges ut på EQ timing.

Startnummer: Hentes klubbvis/lagvis på rennkontoret.

Resultater: Publiseres digitalt på EQ timing.

Premiering: Deltakerpremie til alle, samt premie til de 3 beste lagene i hver klasse.
Premieutdeling ved målområdet ca 30min etter avsluttet klasse.

Etteranmelding: Ingen etteranmelding.

Startkontingent: Kr. 520 pr lag. Faktureres etterskuddsvis pr. klubb.

Kiosk: Ingen kiosk pga smittevern.

Smittevern: Se egen smittevernplan HER.

Husk også at følgende grunnleggende smittevernråd alltid må følges:
1) Hvis du er syk eller har symptomer; Hold deg hjemme og test deg
2) Hold avstand til andre
3) Oppretthold god hånd- og hostehygiene
4) Benytt munnbind innendørs og i områder utendørs hvor du er i nærheten av andre

Lisens: Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn: Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten

Renninformasjon: Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  Mobil: +4791818361    Mail: holberg@solving.no

 

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn