karfrem 2017-10-12 15:04:31

Hemingstafetten 25.februar 2020

Hemingstafetten 2020 arrangeres i Holmenkollen tirsdag 25.februar

PÅMELDING: https://minidrett.nif.no/Event#331583-011

Hemingstafetten er en lag-tempo stafett med flere årsklasser på samme lag.

Alle lag består av 6 løpere hvorav minst 2 deltagerne må være jenter. Jenteløpere kan gå i en stafettklasse yngre enn de er/tilhører.

Hvert lag skal settes sammen på følgende måte:

11-12 år: 2 løpere,   13-14 år: 1 løper,   15-16 år: 1 løper,   17-99 år: 2 løpere   

Husk 15-16 åringer kan gå siste etappe!

Rennmodell

Løpet arrangeres i 2 omganger, der det er anledning til å bytte utstyr mellom omgangene;

  •  første omgang går i klassisk stil
  •  andre omgang i fristil

Hele laget starter samtidig. I første omgang går løperne i den rekkefølge laget selv prioriterer og som må være forhåndsoppgitt til arrangør. Det er 5 avhopp underveis. Den forreste løperen hopper av hver 1 km. Kun ankermannen går hele omgangen på ca. 6 km. Lagets siste løper skal ha leiebrikke som blir påsatt før start. Ikke bruk egen brikke.

Eventuell endring av påmeldt lagoppstilling må leveres Rennkontoret senest kl. 17:30.

I andre omgang kan rekkfølgen endres hvis laget ønsker det. Deltagerne må hele tiden holde rekkefølgen i laget. Forreste løper går ut ved hvert passeringspunkt. Lagene må holde høyre spor slik at innhentende lag kan passere på venstre side. Det er ikke adgang til å rope løype. Startid første omgang for første lag er kl.18.00 Startid andre omgang for første lag er kl.19.00.

Løypekart

HER

Påmelding klubbvis (unntatt Heming løpere)

 Sendes til: langrenn@heming.no

 Frist for innmelding av antall lag: Kommer

 Ved innmelding av antall lag vil man motta skjema for lagoppstilling

 Frist for lagoppstilling: Kommer

Påmelding for HEMING løpere (Medlemskontingent til Heming IL må være betalt)

Kommer

Startliste

Første del klassisk. Andre del Skøyting.  Startslister: Kommer

Første omgang er klassisk- se startlister for tidspunkt!

Start i andre omgang (fristil) er nøyaktig en time senere for hvert lag.

Premiering

Vandrepokal

Det er 100% premiering. Det er satt opp en vandrepokal til det beste lag. 

Startkontingent

Kr. 600,- per lag faktureres samlet etterskuddsvis pr klubb.   

Påmeldingsfrist: Kommerer 

Frist for lagoppstillinger: Kommer

Lisens

Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre).  
 
Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. 
 
Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn

Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter

Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten. 

Resultatlister

Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). 

Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. 

Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Alle utøvere som skal delta i skirenn som er godkjent av NSF eller skikrets plikter å tegne NSF sesonglisens (årslisens) eller NSF engangslisens fra den dato utøveren fyller 13 år til den dato man fyller 79 år. Engangslisens kan kjøpes på rennkontoret og koster kr60(13-25 år)/kr150 (26 år og eldre). 

Barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK, er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn. 

Det er utøvers/foresattes eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Resultatliste 2019: HER 

Resultatliste 2018: HER

Resultatliste 2017: HER

Resultatliste 2016: HER

Resultatliste 2015: HER

Resultatliste 2014: HER

Resultatliste 2013: HER

Startnummer

Startnummer kan hentes klubbvis på vårt rennkontor ved Holmenkollen på renndagen.  

Parkering

Det er parkering ved Holmenkollen.

Miljøfokus i Holmenkollen: Retningslinjer for brukere

Holmenkollanlegget har et spesielt fokus på miljø, og arrangør, deltagere og tilskuere skal forholde seg til dette.

Tøffest uten fluor!

IL Heming kjører en tydelig profil – Vi er tøffest uten fluor!
Vi støtter kampanjen og oppfordrer alle deltakere til å benytte fluorfrie produkter under arrangementet.
Følg deres face-side: https://www.facebook.com/toffestutenfluor/

Renninformasjon

Andre spørsmål i forbindelse med arrangementet kan spørsmål rettes til:

Christian Sola Holberg (rennleder)  

Mobil: +4791818361    Mail: langrenn@heming.no


Samarbeidspartnere Heming Langrenn


Følg oss på

Facebook

Instagram