Erik 2017-10-11 13:15:10

Heming langrenn har i dag ca. 450 aktive utøvere i alle aldre. I tillegg har vi mange ivrige foreldre som bidrar til å skape et mangfold av aktiviteter året rundt. Men vi har behov for enda flere, og vi ønsker herved deg og din familie velkommen til en av Norges største langrennsklubber.

Fellestreninger, hvem kan delta?

For sesongen 2022-2023 tilbyr vi organiserte fellestreninger fra og med barn født 2015 til Senior. I venstremenyen på https://www.heming.no/Langrenn.html finner du under feltet 'treningsgrupper' info per årkull. Kikk inn på ønsket årskull, så vil du finne informasjon om hvordan gruppen er organisert og hvilke tilbud vi har. 

I utgangspunktet kan alle medlemmer av Heming som har betalt treningsavgift til Heming langrenn delta på våre fellestreninger. Det er verken ventelister eller krav til spesielle ferdigheter. Men det forventes at barn som kommer på trening har gått litt på ski før og behersker grunnleggende teknikker som ”fiskebein” og ”ploging”.

Treningstider: se HER

Treningsgrupper: se for hvert enkelt årskull under 'Treningsgrupper' i venstre menyen på https://www.heming.no/Langrenn.html

Samling

 

SamlingsplanSamlingsplan.png

Utviklingstrappa

Utviklingstrappa.JPG

Skileik

Trening hver mandag 18:00-til 19:00 på Øvreseter og/eller hver torsdag på Hemingseter 18:00-19:00. Oppstart for trening vil bli i sluuten av november/begynnelsen av desember 2020 - mer informasjon kommer.  Treningen vil foregå til midten av mars utenom skole ferier og fridager (avhengig av snøforholdene). Treningene ledes hovedsakelig av ungdomstrenere med bistand fra foreldre.

Skileik er "spontan samhandling mellom barn på ski i et miljø som utfordrer grunnleggende bevegelser" (NSF). Skileik danner et godt grunnlag for videre læring på ski, og i skileikgruppen til Heming langrenn vil barn utvikle grovmotoriske ferdigheter de vil ha god nytte av for videre utvikling på ski. 

 

9-12 år

For de yngste gruppene går treningene i hovedsak ut på variert lek og stafetter hvor barna får utfordret kondisjon, koordinasjon, balanse og lignende. Etter hvert som barna blir eldre får de tilbud om å være med på halltrening i Heminghallen, hvor variert styrke står i fokus. Fra og med barna blir 11 år blir rulleski en del av treningen, men vi stiller ikke krav om at barna må ha flere typer rulleski. Ovenfor ser dere et bilde på hvordan vår treningsprogresjon ser ut.

 

13-14 år 

Disse gruppene har tilbud om tre fellesøkter i uken. Det vil si en rulleski økt på Fornebu/Holmenkollen (mandager), styrketrening i gamle Heminghallen (onsdager) og barmark på Hemingseter (torsdager). I tillegg er det felles løpetur hver søndag sammen med resten av Heming. Det legges også ut treningsplaner på hver gruppeside med tips om hvordan utøverne skal trene utenom fellestreningene. Sesongen store mål er Ungdommens Holmenkollrenn.

 

15-16 år

Disse to årsklassene trener sammen. Gruppen har tilbud om tre fellesøkter i uken i tillegg til noen nærsamlinger i helgene og noen tester sammen med junior. Innhold på treningene er rulleski (tirsdager), styrke i Nye Heminghallen (onsdager) og barmark (torsdager). I tillegg er det felles løpetur på søndager med resten av Heming. De eldste utøverne har også tilbud om å være med på samling med juniorgruppen på Beitostølen i november. Utøverne får tilbud om individuell oppfølging av treningsplaner og treningsdagbok. Hovedlandsrennet er gruppens hovedmål.

Trenere

Vi er opptatt av å bruke mange unge trenere på de yngste gruppene. Dette er ofte trenere som har vært aktive selv eller fortsatt satser. På den måten gir utøverne noe tilbake til klubben samtidig som vi rekrutterer nye trenere. I tillegg har vi god hjelp fra mange dyktige foreldre som også er trenere på noen av gruppene. Vi beregner ca. 1 trener pr. 8-10 barn i gruppene slik at vi har god dekning med trenere og alle barn kan finne sitt nivå på trening.

Hemingseter – vår hjemmebane

Barn som blir 9 og 10 år har alltid fast oppmøtested på Hemingseter når det er barmarkstrening og skitrening om vinteren. Eldre årskull har varierende oppmøtested, dette ligger på gruppesidene. Hemingseter ligger nedenfor Frognerseteren og man følger Korketrekker’n i ca. 200m til man ser et stort åpent område med noen hus ved siden av. Dette er Hemingseter. Om vinteren har også de eldre gruppene oppmøte på Hemingseter. Våre arrangementer som for eksempel klubbmesterskapet på ski og skogsløp arrangeres på Hemingseter.Det kan forekomme at vi har treninger i Holmenkollens hovedanlegg på vinteren, men dette er for 11 åringer og eldre.

 

RTEmagicC_Hemingseter.jpg%20%281%29.jpg

 

Øvresetertjern

Fra desember arrangerer vi Skileik for de som fyller 7 og 8 år. Skileik mandager arrangeres her oppe, en arena på vei opp mot Tryvann. 

vresetertjern.jpg

 

 

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn