Karin H. Dalbak slutter i Heming Tennis

Etter 19 år som daglig leder i Tennisavdelingen har Karin Hjelle Dalbak valgt å akseptere et jobbtilbud fra Aktiv mot Kreft med oppstart 1. april 2020. IL Heming og Heming Tennis vil med dette miste en svært verdsatt medarbeider.

2020-01-06
einarhoved

Etter 19 år som daglig leder i Tennisavdelingen og 29 år siden hennes første trenerjobb, har Karin Hjelle Dalbak valgt å akseptere et jobbtilbud fra Aktiv mot Kreft med oppstart 1. april 2020. IL Heming og Heming Tennis vil med dette miste en svært verdsatt medarbeider som ikke bare har vært sentral i utviklingen av Heming Tennis og våre tennisspillere, men også bidratt sterkt i utviklingen av idrettslaget som helhet. Som fortsatt aktivt Heming-medlem har hun sagt seg villig til å være kandidat til styret i Heming Tennis etter neste årsmøte, og vi håper å kunne nyte godt av hennes erfaring og kunnskap også i fremtiden.

Karin har hatt tid til spillere, foreldre, frivillige og kolleger, og har spredd entusiasme og idrettsglede fra morgen til kveld! Hun har også bidratt overfor tennis-Norge, i samarbeid med kommunen, på Oslo Tennisarena og vært en viktig ressurs i Hemings egen anleggsutvikling på Gråkammen og med Nye Heminghallen.

Vi takker Karin for alle årene med fulltidsengasjementet som ble en livsstil, og ønsker lykke til videre!

Styret i Heming Tennis har i samarbeid med IL Heming startet arbeidet med fremtidig organisering av Tennisavdelingen.

Nye%20Heminggenseren%20til%20web_profil_1.jpg