IL Hemings lover oppdatert

IL Hemings lover er oppdatert per 1. januar 2020 i henhold til NIFs lovnorm.

Se HER for mer info.

2020-01-06
einarhoved