Smittevern på Heming

For å hindre uønsket spredning av Corona-virus og andre smittsomme sykdkommer, gjør vi på Heming følgende tiltak for å forhindre spredning av virus.

SISTE: Oppdatert 11.3 16:20

2020-03-03
einarhoved

IL Heming følger situasjonen nøye og følger råd fra sentrale helsemyndigheter.

Normalt treningstilbud opprettholdes inntil videre, men med forsterkede hygienetiltak. Blant annet vil ikke fotballbarn kunne benytte garderober, og kiosk/Vrimlehall i klubbhuset vil være stengt.

 

Unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende. Vi skal selvfølgelig trøste barn som trenger det osv, men holder nærkontakt for øvrig på et minimum.

  • Husk god håndhygiene, vask hendene ofte og godt med såpe og varmt vann, og benytt antibac når dette er tilgjengelig
  • Ingen fysisk kontakt, unngå klemming, håndhilsing mv. Vi skal selvfølgelig trøste barn som trenger det, men holder nærkontakt for øvrig på et minimum.
  • Ingen deling av drikkeflasker, luer, halser eller andre personlige effekter
  • Holde avstand til andre, også ute, gjerne 1.5-2 meter
  • Aldri hoste/nyse ut i luften, host i et papir eller i ermet
  • Om man får symptomer, se nærmere info på www.fhi.no, søk råd hos helsepersonell umiddelbart

 

  • Voksne og barn som føler seg dårlige, skal ikke komme på jobb eller trening.
  • Har noen vært på reise i det som Helsedirektoratets definerer som risikosoner, kreves det ekstra varsomhet, og at de følger de karanteneråd som de gir.

Mer informasjon finnes på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

hygieneplakat_smitte_koronavirus.jpg