IL Heming permitterer

Det er med beklagelse at Hovedstyret i IL Heming i dag, 18. mars, har måttet gå til det skritt å permittere mange av våre dyktige ansatte, både administrative og trenere.

2020-03-18
einarhoved

På grunn av den dramatiske situasjonen idrettslaget er satt i på bakgrunn av Corona-krisen, må IL Heming dessverre gå til det skritt å permittere fast ansatte og faste timetrenere for å sikre økonomien i idrettslaget og trygge arbeidsplassene for fremtiden.

Helsedirektoratet forbød all organisert trening fom 12. mars tom 26. mars, og vi antar at dette blir forlenget.

Hovedstyret i IL Heming har i møte 18. mars besluttet å gjennomføre permitteringer som vil redusere de månedlige lønnskostnadene med ca 50% fra og med 20. mars. Dette vil gjelde totalt 51 ansatte, der 35 av dem blir 100% permittert. Til sammen utgjør dette 21,4 årsverk.

Hovedstyret utelukker ikke ytterlige permitteringer hvis situasjonen med nedstengt drift blir langvarig.

Hver og en idrettsavdeling og IL for øvrig går også gjennom alle sider ved driften for å redusere faste kostnader der vi kan.

Hovedstyret understreker i sitt vedtak at

  • Vi er i en utfordrende økonomisk situasjon der vi må etterstrebe en dugnad der alle bidrar - foreldre, ansatte, sponsorer og også utøvere!
  • De permitterte må holdes skadesløse i den grad det er mulig. Dvs når driften er i gang kan f.eks de permitterte tjene inn igjen tapt inntekt.
  • Vi er i en veldig spesiell situasjon, men selv om det kan vare lenge så er det midlertidig.
    Vi kommer tilbake til normalen!

Med sportslig hilsen

Einar Eide-Fredriksen
Daglig leder
IL Heming 
Mob 926 35 045
E-post einar@heming.no