HEMINGFONDET

For Heming IL er det viktig at alle barn har mulighet til å drive med den idretten de ønsker uavhengig av økonomiske forhold. På bakgrunn av dette har Hovedstyret besluttet å etablere et overordnet fond som muliggjør at alle barn som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte for å delta i idrettsaktiviteter i regi av Heming IL. 

Finansieringen av dette fondet vil være fra IL Hemings hovedkasse og avdelinger, eksterne sponsorer og private bidragsytere.

-- se toppmeny for mer info/søknadsskjema --

2023-12-19
hellerhaukenes