Årsmøte i Heming IL

Årsmøte i Idrettslaget Heming avholdes i storsalen i klubbhuset 18. april 2018 kl 19:00 (etter dispensasjon fra OIK).

Vedlagt finnes dagsorden, årsmelding, regnskap og budsjett.

Det blir utdeling av hedersbevisninger og bevertning! 

VELKOMMEN!

2018-02-28
einarhoved

På bildet ser vi hovedstyrets leder Peder Nergaard som overrekker blomster til avtroppende hovedstyremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen på årsmøtet i fjor.