Årsmøte i Heming IL

Årsmøte i Idrettslaget Heming avholdes i storsalen i klubbhuset 18. april 2018 kl 19:00 (etter dispensasjon fra Oslo Idrettskrets).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes administrasjonen innen 9. mars.

Velkommen!

2018-02-28
einarhoved

Foruten behandling av faste poster som årsberetning og regnskap, blir det utdeling av hedersmerker og æresbevisninger!

På bildet ser vi hovedstyrets leder Peder Nergaard som overrekker blomster til avtroppende hovedstyremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen på årsmøtet i fjor.