Heder og ære utdelt på årsmøtet!

På årsmøtet til IL Heming 18. april ble det utdelt mye heder og ære, i tillegg til godkjennelse av regnskap og årsrapporter.

Klikk Les Mer for flere bilder og fyldig rapport!

2018-04-20
einarhoved

Årsmøtet i IL Heming ble avholdt i storsalen i klubbhuset onsdag 18. april. 24 stemmeberettigede var til stede i tillegg til en håndfull tilskuere. 

Møtet ble ledet av hovedstyrets nestleder Knut Borge-Andersen og ordstyrer Gunnar Stavnes, med innspill fra daglig leder Einar Eide-Fredriksen.

Idrettslagets årsrapport og økonomi ble grundig redegjort for, og ble tatt til orientering med applaus!

 

Deretter var det tid for utdeling av hedersbetegnelser, og Tom Torkildsen fra Hemings Råd delte ut Hemings Trenerpris til Håkon Stuge Bånerud fra Langrenn.

Kasper Stadaas, også Langrenn, fikk Toppidrettsstipendet på hele kr 50.000 til hjelp for sin satsing mot VM i Seefeldt i 2019!

Hedersmerket skal tildeles frivillige som yter en ekstraordinær innsats, og i år var mottakerne: Einar Wahlstrøm, Erik Moe, Leiken Dahl Aasbø og Toril Mette Thomsen fra Langrenn, Roald Albrigtsen fra Adrenalin og Christian Severin Jansen fra Fotball

Hemings representasjonsmedalje ble tildelt Fredrik L. Nilsen (Langrenn), Sole A. Andresen (adrenalin) og Daniel Ruud (adrenalin).

 

Det ble valgt nye styrerepresentanter fra fotball, adrenalin og langrenn, og de avtroppende ble behørig hyllet og fikk overrakt blomster.

Etter møtet inviterte hovedstyret og administrasjonen på fingermat og hygge i Peisestuen - en meget vellykket tiltak!

 

Fullstendig protokoll er vedlagt