Fokus gummikuler

"Gummikuler" fra kunstgress heter egentlig SBR–granulat og er produsert av oppmalte bildekk. Det er et stort fokus på plastforurensing for tiden, og dette tar Heming på største alvor. Les mer her om hvilke tiltak vi gjør på Hemingbanen!

2018-04-25
sveing

Granulat er langt billigere enn andre alternativer og sikrer gjenbruk av kassert materiale. Men dette er plast og dessverre også en kilde til forurensning av naturen. Dette tar Heming fotball på høyeste alvor, og jevnlig opprensingsrunder på uteområdet rundt banene.

I de senere år er vi og Fotballforbundet blitt mer og mer oppmerksom på plastforurensningen. Siden vi i dag ikke har noen fullgod erstatning for «gummikulene», må vi jobbe aktivt med å redusere muligheten for at disse kommer på avveie. Dessverre ble kunstgressbanene bygget i en tid ingen hadde fokus på dette problemet. Da ble det ikke avsatt adekvate områder for oppsamling av «gummikulene» rundt banene.

Så, hva gjør vi på Hemingbanen i dag?

Vi har en brøyteplan og en plan for å fange opp mesteparten av «gummikulene for gjenbruk.

Det er vinterdriften av våre to  baner med undervarme  som er hovedutfordringen. Når vi brøyter banene for snø, følger «gummikuler» med snøen.  Vi brøyter all snøen på banene over til den ene siden. Der blir det fort så mye snø at denne må flyttes videre, utenfor banen. Her er vi meget beviste på hvor vi freser snøen videre. Fra 11er-banen vår kan vi frese brøytehaugene over på de to tilstøtende banene vi ikke benytter vinterstid. Dette forenkler oppsamlingen til våren. Vi må også deponere forurenset snø på den asfalterte internparkeringen. Fra 9er-banen freses snøen opp mot Hemingkneika. Der legger vi ut veiduk i skråningen opp mot løpebanen for å lette oppsamlingen til våren.

I vinter opplevde vi rekordmengder med snø, som førte til stor snødeponier rundt banene. Etterhvert som solen smelter snøen i disse haugene, kommer «gummikulene» fram og legger seg som en svart isolasjonskappe over snøhaugen og bidrar til å forsinke snøsmeltingen under. Dette er ikke noe vakkert skue.... Vi bruker en kraftig løvblåser til å blåse kulene av toppen av haugene for å fremskynde smeltingen.

Etter hvert blir det liggende igjen store mengder svarte kuler som vi feier sammen i store hauger og samler i 500-kg-sekker.  Disse tømmes så over i en rensetrommel som vi benytter til tilbakelegging på vinterbanene våre. Dette er et omfattende arbeide der også våre spillere blir med på vårdugnader. 

Det er viktig å presisere at «gummikulene» ikke er helsefarlige, men kan gi en risiko for negative miljøeffekter lokalt i overflatevann som mottar avrenning fra kunstgressbaner, og videre ut i økosystemet. De totale mengdene som lekker ut fra Hemingbanen er imidlertid relativt små på grunn av vår omkringliggende geografi. Vi jobber videre sammen med Oslo Kommune for å sikre deponiområdene og banenes dreneringssystem for å redusere forurensningen mest mulig.