einarhoved 2018-11-01 13:53:41

IL Hemings lover

Lover for IL Heming ble vedtatt på generalforsamling 27. november 1922, siste endring vedtatt iht. NIFs lovnorm 31. mars 2016. Loven ble godkjent av Oslo Idrettskrets 4. mai 2016.

Her finner du gjeldende lover for IL Heming (pdf).

Alle lovendringer skal vedtas av årsmøtet.

Protokoll fra ordinært årsmøte 31. mars 2016 finner du HER!

Protokoll fra ordinært årsmøte 29. april 2015 finner du HER!

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 15. januar 2015 finner du HER

 

 

Neste ordinære årsmøte er innen utgangen av mars 2017.