Endring i administrasjonen

Les mer om hvordan vi har omorganisert administrasjonen i Langrenn

2018-08-13
erlends

Eivind Tonna har nå fått kontorplass på Hemingbanen og gleder seg til å se treningsgrupper starte opp.

Eivind er inne på en større prosentstilling enn Sverre og har med dette fått det hele sportslige ansvaret i HeLa. 

Administrasjonen sine hovedpunker ser dermed slik ut:

 

Eivind Tonna ( Sportslig) Eivind@heming.no 

- Treningsfilosofi

- Treningsgrupper

- Samlinger

- Senior

Erlend Stokke (Avdelingsleder) Erlend@heming.no 

- Overodnet ansvar

- Struktur

- Oppfølgning av ansatte og frivillige

- Økonomi

- Sponsor

 

Marion Huber (Arrangement) marionrhuber@hotmail.com  

- Spørsmål om våre arrangement

- Juniorgruppen

 

Håkon Stuge Bånerud (Junior) Haakon@heming.no 

- Juniorgruppen

- Bekledning

- Smøring

- Teknikk


Samarbeidspartnere Heming Langrenn


Følg oss på

Facebook

Instagram