Hemingkafe Langrenn

Fra en frivillig til en annen, vi trenger en ny kioskansvarlig

2018-02-19
erlends

Heming langrenn er tuftet på frivillighet og både barn og voksne har glede av mat og drikke etter innsats i løypene. De siste tre årene har Heming - 2006, ved oppmennene vært tildelt oppgaven med organisering og gjennomføring av dette. Kristin har vært hovedansvarlig.

 

Normalt er det to skirenn pr år, Hemingrennene som begge går på hverdager i februar / mars etter arbeidstid mens skogsløpet og klubbmesterskapet på langrenn er årlige løp der man har ansvar for at løperne får bananer og toddy i mål på Hemingseter. KM i Heming-regi arrangeres hver tredje år, så det er en stund til neste gang. 

Ansvaret krever et par dagers forberedelse til hvert arrangement der bestilling av varer og utsendelser av mail må koordineres for å få alt klart til renndagene. I tillegg er man ansvarlig for rigg og drift av kafe på gjeldende dager. 

 

Nå er det på tide å bringe stafettpinnen videre og at en ny gjeng overtar. Ansvaret kan gjøres av en person, men det er anbefalt at to samarbeider hvertfall om den praktiske gjennomføringen. All erfaring som er gjort ift innkjøp, planlegging, oppsett av antall frivillige med tilhørende bidrag og arbeidsoppgaver til kafedriften, er nedtegnet i en dreiebok. Kristin bistår gjerne i en overlappsperiode ift bestilling og organisering det første året. 

 

Nå er vi midt i langrennssesongen med både Hemingrennene og klubbmesterskapet nært forestående. Det kan være en passende anledning til å se hva dette er og melde sin interesse for å gjøre en ekstra innsats for klubben og ikke minst barna. Man blir en del av rennkomiteen, godt kjent med alle, og er i hjertet av begivenhetene under skirenn - en litt mer hektisk men veldig sosial, hyggelig og morsom arbeidsoppgave å ha ansvar for.

 

Er du interessert og klar for å legge ned en ekstra innsats?

 

Send oss en mail eller kontakt oss eller Kristin direkte:

Kristin.wisloffaase@gmail.com

Mob: 95908556

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn