Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 21. april 2022 kl 19:00

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i storsalen i Heming klubbhus torsdag 21. april 2022 kl 19:00.

Til behandling foreligger vedtak om oppstart av byggeprosjekt "tennis klubbhus med padelbaner" og låneopptak ifm dette.

 

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER

2022-04-07
einar@heming.no

Møtet er innkalt etter vedtak i sak 25/22 i Hemings hovedstyre, jf. §19 i Hemings lov.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge dirigent
  3. Velge protokollfører
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne innkallingen
  6. Godkjenne saklisten
  7. Godkjenne forretningsorden.

  8. a. Iverksette riving og nybygging av tennis klubbhus med padelbaner iht. prosjektbeskrivelse og finansieringsplan
    b. Opptak av lån inntil kr 16 mill ifm. sak a)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. 

 

Saksdokumenter er publisert på www.heming.no 7. april 2022.