Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte onsdag 20. mars 2024 kl 19:00

Hovedstyret innkaller herved til ordinært årsmøte i storsalen i Heming klubbhus onsdag 20. mars 2024 kl 19:00.

Klikk LES MER for frister for å melde saker og annen formalia

2024-02-20
einar@heming.no

Møtet gjennomføres iht. lovnorm for idrettslag og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  

For å ha stemmerett, og være valgbar, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Forslag til årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 6.mars kl 18:00, bruk e-post einar@heming.no

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter gjøres tilgjengelig på denne nettsiden innen én uke i forkant av møtet.