Hovedstyret innkaller til ordinært årsmøte onsdag 29. mars 2023 kl 19:00

Hovedstyret innkaller herved til ordinært årsmøte i storsalen i Heming klubbhus onsdag 29. mars 2023 kl 19:00.

Forslag til årsmøtet skal sendes inn senest innen to uker i forkant av møtet (15. mars)

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på denne nettsiden innen én uke i forkant av møtet.

2023-02-28
einar@heming.no