Til dere som ikke har fått plass, ønsker gruppebytte e.l.

Vi jobber nå iherdig med å få plass til alle som nå står på venteliste eller har henvendt seg på annet vis. Ettersom gruppene i prinsippet er overbooket er vi nødt til å vurdere andre tiltak for å realisere flere plasser.

2018-09-03
stevjes

Dette er ikke gjort i en håndvendig og vi trenger derfor noe tid på oss før vi ev får frigjort plasser.


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING ADRENALIN