Contest gruppen - Sesong & Arena

 

Contestgruppen er bevilget 1 ekstra time i uken i deres respektive treningsarena avhengig av sesongen vi befinner oss i. 

 

Utøverne i gruppen har ingen ekstra kostnad tilknyttet denne treningen, da dette er en kostnad Heming Adrenalin dekker for satsingsgruppen sin.

 

Hovedtrener for den enkelte gren har direkte kontakt med gruppen sin om praktisk forhold rundt treningene, tid og møtested. Vanligvis foregår treningen enten i Heminghallen eller annen utvalgt arena på høst- og vårtrening.

 

På vinteren foregår denne ekstra timen i Oslo Vinterpark på avtalt oppmøtested.