Freeride - Sesong & Arena

 

Høsttrening - Barmark i Heminganlegget (aug - des)

Under denne perioden trener vi inne både frittstående og trampoline for å bygge opp styrke, balanse og koordinasjon. Hensikten med styrkedelen i barmarkstreningene er å gi gruppen et godt fysisk grunnlag ifm belastningene kroppen utsettes for på ski både i- og utenfor bakken samt i trampolinehallen. Trenerne vil og skal legge tilrette for at utøverne under barkmarksperioden øker sin forståelse av viktigheten for hvorfor et godt robust grunnlag vil positivt kunne påvirke deres prestasjon gjennom hele skiåret.

 

Vintertrening - Freeski i Oslo Vinterpark (jan - påske)

I denne vinterperioden vil freeridegruppen trene variert i bakken og bruke HELE anlegget. Ettersom Freeridegruppen ferdes til dels mye utenfor "ordinære" løypekart i konkurranseformatet sitt, er mye av fokuset å:

  • Å lære hvordan lese terrenget i og rundt området man skal ferdes i
  • Forstå hvordan vær og vind påvirker snøforhold og pakningsgrad i traséne en velger
  • Veksle mellom å kjøre svinger, trene i parken og kjøre utenfor løypene
  • Overordnet fokus på generell skiteknikk/landingsteknikk, hopp og bueoverganger er meget hensiktsmessig for Freeridekjørerne
  • Triks som er hensiktsmessig for å sette sammen et "run" på lik måte som på Freeskitrening.

Filosofien som ligger i bunn er at vi glemmer aldri viktigheten av skilek! 

 

Vårtrening - Barmark i Heminganlegget (apr - juni)

På vårtreningene gjennomfører vi et tilsvarende opplegg som for barmarkstreningene på høsten. Vårtreningen starter opp etter Oslo Vinterpark stenger for sesongen.

 


*Informasjon blir sendt ut på mail og oppdatert på våre Facebooksider. Her gjelder det å følge med før sesongstart.