Freeride - Sesong & Arena

 

Høsttrening - Barmark i Heminganlegget (aug - des)

Under denne perioden trener vi inne både frittstående og trampoline for å bygge opp styrke, balanse og koordinasjon. Hensikten med styrkedelen i barmarkstreningene er å gi gruppen et godt fysisk grunnlag ifm belastningene kroppen utsettes for på ski både i- og utenfor bakken samt i trampolinehallen.

 

Vintertrening - Freeski i Oslo Vinterpark (jan - påske)

I denne perioden vil freeridegruppen trene variert i bakken og bruke hele anlegget. Vi vil veksle mellom å kjøre svinger, trene i parken og kjøre utenfor løypene. Et overordnet fokus på generell skiteknikk, hopp og rails er meget hensiktsmessig. Men vi glemmer aldri viktigheten av skilek! 

 

Vårtrening - Barmark i Heminganlegget (apr - juni)

På vårtreningene gjennomfører vi et tilsvarende opplegg som for barmarkstreningene på høsten. Vårtreningen starter opp etter Oslo Vinterpark stenger for sesongen.

 


*Informasjon blir sendt ut på mail og oppdatert på våre Facebooksider. Her gjelder det å følge med før sesongstart.