Freeride - Sesong & Arena

 

Høsttrening - Barmark i Heminganlegget (aug - des)

Under denne perioden trener vi inne både frittstående og trampoline for å bygge opp styrke, balanse og koordinasjon. Hensikten med styrkedelen i barmarkstreningene er å gi gruppen et godt fysisk grunnlag ifm belastningene kroppen utsettes for på ski både i- og utenfor bakken samt i trampolinehallen.

 

Vintertrening - Freeski i Oslo Vinterpark (jan - påske)

I denne perioden vil freeridegruppen trene variert i bakken og bruke hele anlegget. Vi vil veksle mellom å kjøre svinger, trene i parken og kjøre utenfor løypene. Et overordnet fokus på generell skiteknikk, hopp og rails er meget hensiktsmessig. Men vi glemmer aldri viktigheten av skilek! 

 

Vårtrening - Barmark i Heminganlegget (apr - juni)

På vårtreningene gjennomfører vi et tilsvarende opplegg som for barmarkstreningene på høsten. Vårtreningen starter opp etter Oslo Vinterpark stenger for sesongen.

 


Informasjon blir sendt ut på mail og oppdatert på våre Facebooksider. Her gjelder det å følge med før sesongstart.