Snowboard - Sesong & Arena

 

Høsttrening - Barmark i Heminganlegget (aug - des)

I denne perioden trener vi inne både frittstående og trampoline for å bygge opp styrke, balanse og kordinasjon. Hensikten med styrkedelen i barmarkstreningene er å gi gruppen et godt fysisk grunnlag ifm belastningene kroppen utsettes for på brett i bakken, samt i trampolinehallen

 

Vintertrening - Snowboard i Oslo Vinterpark (jan - påske)

I denne perioden vil snowboardgruppen trene på triks i parken. Overordnet fokus på hopp, rails og pipe/bue.  Men vi glemmer ikke viktigheten av lek på brett. En del av gruppen vil også delta på Norgescup i regi av Brettforbundet. Meld fra til trenere om dette er noe som kan være interessant å bli med på.

 

Vårtrening - Barmark i Heminganlegget (apr - juni)

Sesongen er da over og vi bruker tiden på at utøverne reflekterer og setter seg nye delmål/ hovedmål for ny sesong. Vårtreningene består av tilsvarende fysisk opplegg som for barmarkstreningene på høsten. Vårtreningen starter opp etter Oslo Vinterpark stenger for sesongen.

 

Informasjon blir sendt ut på mail og oppdatert på våre Facebooksider. Her gjelder det å følge med før sesongstart.