Freeski - Sesong & Arena

 

Høsttrening - Barmark i Heminganlegget (aug - des)

Under denne perioden trener vi inne, og har fokus på koordinasjon, balanse, styrke/eksplosivitet og trening trampoline/ airtrack/trampett. Koordinasjon og trampoline trener vi for at utøverne skal:

  • få bedre kroppskontroll
  • lære seg triks i trygge omgivelser
  • Skape størst mulig overføringsverdi fra barmark til snø.

Hensikten med styrkedelen er å gi gruppen et godt fysisk grunnlag i forbindelse med belastningen kroppen utsettes for på ski og ikke minst i trampolinehallen.

 

Vintertrening - Freeski i Oslo Vinterpark (jan - påske)

Denne perioden har fokus på utvikling i de parkene vi trener i. Hovedfokuset på vintersesongen vil være å trene på hopp, rails, pipe som er tigjengelig. Vi vil bruke alle elementene bakken har og by på og det er kreativiteten/ferdigheten  til hver enkelt utøver som setter begrensningene for utviklingen. En grunnleggende og generelI utvikling av skikontroll og skiglede vil alltid ligge i bunn og er viktig for videre fremgang.

 

Vårtrening - Barmark i Heminganlegget (apr - juni)

På vårtreningene gjennomfører vi et tilsvarende opplegg som for barmarkstreningene på høsten. Vårtreningen starter opp etter Oslo Vinterpark stenger for sesongen.

 

*Informasjon blir sendt ut på mail og oppdatert på våre Facebooksider. Her gjelder det å følge med før sesongstart.