HemAdr Senior vinteren 2019

Trampotrening eller trening på snø? - Pre-registrering 2019.
Klikk deg videre så kan du være med på å bestemme hvor treningene fom januar tom april skal finne sted og hvordan disse treningene skal fortone seg...

2018-12-07
stevjes

Dette er en pre-registrering før ordinær påmelding og benyttes til å lufte interessen for type aktivitet samt gi et antallsgrunnlag iht kostnader etc. Denne påmeldingen er 'gratis' men systemet krever en tellende sum for å muliggjøre registreringen. Prisen er således satt til kr 1,-. Dette får man tilbake ved den ordinære påmeldingen som kommer senere. Det er tre valgmuligheter og dette gjøres via prisvelgeren nederst i registreringen. Følgende valg er mulig:

V1: Trening i trampohallen 1 dag i uken.
V2: Trening på snø 1 dag i uken.
V3: Trening både i trampohallen og på snø fordelt 50/50 (henholdsvis med intervall pr annenhver uke og/eller ved behov).

Du kan også sette opp disse tre i prioritert rekkefølge i feltet 'prioriteringsliste'.
Klikk her for å registrere ditt treningsønske